Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 87

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 87

Strona 1 z 9
25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/87

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006

(2006/490/WE)

L 202/88 ECDC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

Dochody w roku 2006

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 16 800 000 16 800 000 4 753 000 4 753 000


3 30

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) Tytuł 3 — Razem 346 080 346 080 100 000 100 000

RAZEM

17 146 080

4 853 000

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/89 ECDC

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wkład Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

16 800 000 16 800 000

4 753 000 4 753 000

Tytuł 2 — Razem

16 800 000

4 753 000

L 202/90 ECDC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

16 800 000

4 753 000

Uwagi Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (Budżet zadaniowy w zakresie wydatków, tytuł 17 rodział 03 artykuł 03 pozycje 01 i 02 w tomie 4 sekcji 3 „Komisja” budżetu ogólnego). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/PL/nmc-titleN17E07/nmcchapterN18097/index.html#N18097

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/91 ECDC

TYTUŁ 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

300 301

Wkład EOG (% wkładu UE) Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

346 080 p.m. 346 080

100 000 p.m. 100 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM

346 080 17 146 080

100 000 4 853 000

L 202/92 ECDC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

TYTUŁ 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

300

Wkład EOG (% wkładu UE)

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

346 080

100 000

Uwagi Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia. 301 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/93 ECDC

WYDATKI W ROKU 2006

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 18

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY Tytuł 1 — Razem 6 420 000 600 000 10 000 600 000 20 000 65 000 7 715 000 — 170 000 10 000 20 560 2 531 560 2 041 000 290 000

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Razem 1 275 000 688 090 310 000 140 000 85 000 150 000 2 648 090 285 000 305 000 379 000 79 000 65 000 125 000 1 238 000

3 30

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Razem 6 782 990 6 782 990 1 083 440 1 083 440

RAZEM

17 146 080

4 853 000

L 202/94 ECDC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 87 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.