Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 203 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca art. 35 dodatku 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

Data ogłoszenia:2006-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 203 POZ 10

L 203/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca art. 35 dodatku 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu (2006/519/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając dodatek 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu, przewidziany w Akcie Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. (1), w szczególności dotyczący programu emerytalnego, a także mając na uwadze, że ponowna ocena, o której mowa w art. 35 ust. 2 wspomnianego dodatku 6, okazała się zbędna, natomiast procedura obliczania wartości ubezpieczeń przewidziana w art. 35 ust. 1 wspomnianego dodatku 6 powinna być kontynuowana,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 35 ust. 2 i 3 dodatku 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu uchyla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2004 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia i zostaje opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 23. Akt ostatnio zmieniony Aktem Zarządu Europolu z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. C 68 z 21.3.2006, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 203 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 11 z 200626.7.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/477/WPZiB z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA) oraz do Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 188 z dnia 11 lipca 2006 r., str. 9–13)

 • Dz. U. L203 - 7 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 26 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L203 - 4 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L203 - 3 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienia do przywozu w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2005

 • Dz. U. L203 - 1 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.