Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 204 POZ 10 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

Data ogłoszenia:2006-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 204 POZ 10 - Strona 6

Strona 6 z 9

1); Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeća (salgados), Toucinho fumado (1.2); i podobne produkty Wiltshire ham (1.1); i podobne produkty Rohschinken, nassgepökelt (1.6); i podobne produkty Cured tongue (1.3) Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (2): Dry cured bacon (2.1); i podobne produkty Dry cured ham (2.1); Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2); Presunto, presunto da pá i paio do lombo (2.3); i podobne produkty Rohschinken, trockengepökelt (2.5); i podobne produkty Inne tradycyjne produkty mięsne peklowane (3): Vysočina Selský salám Turistický trvanlivý salám Poličan Herkules Lovecký salám Dunajská klobása Paprikáš (3.5); i podobne produkty Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1); i podobne produkty Jellied veal and brisket (3.2)


150 mg/kg 100 mg/kg

E 250

Azotyn sodu (x)

175 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/kg

175 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/kg

180 mg/kg

50 mg/kg

L 204/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2006

Nr E

Nazwa

Środek spożywczy

Maksymalna ilość, którą można dodać w trakcie produkcji (wyrażona jako NaNO2)

Maksymalna pozostałość (wyrażona jako NaNO2)

E 251 E 252

Azotan sodu (z) Azotan potasu (z)

Produkty mięsne niepoddawane obróbce cieplnej Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo (1): Kylmäsavustettu renkött (1.4); poronliha/Kallrökt

150 mg/kg

300 mg/kg

Wiltshire bacon i Wiltshire ham (1.1); Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeća (salgados), Toucinho fumado (1.2); Rohschinken, nassgepökelt (1.6); i podobne produkty Bacon, Filet de bacon (1.5); i podobne produkty

250 mg/kg

250 mg/kg bez dodatku E 249 lub E 250 10 mg/kg 250 mg/kg

Cured tongue (1.3) Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (2): Dry cured bacon i Dry cured ham (2.1); Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2); Presunto, presunto da pá i paio do lombo (2.3); Rohschinken, trockengepökelt (2.5); i podobne produkty Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)

250 mg/kg bez dodatku E 249 lub E 250 300 mg/kg (bez dodatku E 249 lub E 250)

Inne produkty mięsne peklowane w tradycyjny sposób (3): Rohwürste (Salami i Kantwurst) (3.3); Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1); i podobne produkty Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4); Saucissons secs (3.6); i podobne produkty Jellied veal and brisket (3.2);

250 mg/kg

250 mg/kg (bez dodatku E 249 lub E 250)

10 mg/kg

26.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/17

Nr E

Nazwa

Środek spożywczy

Maksymalna ilość, którą można dodać w trakcie produkcji (wyrażona jako NaNO2)

Maksymalna pozostałość (wyrażona jako NaNO2)

Sery twarde, i półmiękkie

półtwarde

Odpowiedniki serów bazujące na produktach mlecznych

150 mg/kg w mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodatku po usunięciu serwatki i dodaniu wody

Marynowany śledź i szprot

500 mg/kg

(x) (y) (z) 1 1.1 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6 2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6

Azotyn oznaczony »do zastosowań spożywczych« może być sprzedawany jedynie w postaci mieszaniny z solą lub substytutem soli. Wartość Fo 3 jest równoważna ogrzewaniu przez 3 min w temperaturze 121 oC (redukcja obciążenia bakteryjnego z miliarda przetrwalników na każde 1 000 puszek do jednego przetrwalnika na tysiąc puszek). Azotany mogą być obecne w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej w wyniku naturalnej przemiany azotynów w azotany w środowisku o niskiej kwasowości. Produkty mięsne zanurzane są w roztworze peklującym zawierającym azotyny lub azotany, sól i inne składniki. Produkty mięsne mogą być poddawane dalszej obróbce, np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 204 POZ 10 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L204 - 23 z 200626.7.2006

    Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana)

  • Dz. U. L204 - 1 z 200626.7.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.