Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 204 POZ 10 - Strona 9

Tytuł:

Dyrektywa 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

Data ogłoszenia:2006-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 204 POZ 10 - Strona 9

Strona 9 z 9

5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/21

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany: a) następujący rząd dodaje się po rzędzie dotyczącym substancji E 967: „E 968 b) Erytrytol”;

następujący rząd dodaje się po rzędzie dotyczącym substancji E 466: „E 462 Etyloceluloza”;

c)

w trzeciej kolumnie rzędów dotyczących substancji E 551 i E 552 dodaje się następujące zdanie: „W przypadku substancji E 551: w dwutlenku tytanu E 171 i tlenkach oraz wodorotlenkach żelaza E 172 (maks. 90 % względem zawartości pigmentu).”;


6)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany: a) w pierwszym, drugim i trzecim ustępie uwagi wstępnej wyrazy „żywność podawana w czasie odstawiania od piersi dla niemowląt i małych dzieci” zastępuje się wyrazami „środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci”; w części 3, w tytule, w rzędach od E 170 do E 526, rzędach E 500, E 501 i E 503, rzędzie E 338, rzędach od E 410 do E 440, rzędach od E 1404 do E 1450 i rzędzie E 1451 wyrazy „żywność przy odstawieniu od piersi dla niemowląt i małych dzieci” zastępuje się wyrazami „środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci”; w części 4 po rzędzie E 472c dodaje się, co następuje: „E 473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych 120 mg/l Produkty zawierające hydrolizaty białkowe, peptydy i aminokwasy”.

b)

c)

L 204/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

26.7.2006

W załączniku do dyrektywy 94/35/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) w pierwszej kolumnie rzędu dotyczącego substancji od E 420 do E 967 dodaje się „E 968”; w drugiej kolumnie rzędu dotyczącego substancji od E 420 do E 967 dodaje się wyraz „Erytrytol”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 204 POZ 10 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L204 - 23 z 200626.7.2006

    Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana)

  • Dz. U. L204 - 1 z 200626.7.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.