Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 12

Z uwagi na brak nowych informacji wnioski zawarte w motywach 102–105 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

(79)

5.4. Wpływ wyników eksportowych przemysłu wspólnotowego

(75)

Zważywszy, że definicja przemysłu wspólnotowego została zweryfikowana, ponownie zbadano wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego i to czy wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego w zakresie MD mogły być przyczyną szkody poniesionej podczas OD. Ilości wywożone przez przemysł wspólnotowy są przedstawione w poniższej tabeli:


Tabela 11

Wskaźnik 2001 = 100 2001 2002 2003 OD

Ponadto, nawet jeżeli spadek wielkości sprzedaży eksportowej przyczynił się do pogorszenia niektórych wskaźników szkody, takich jak produkcja i wpłynął na sytuację przemysłu wspólnotowego jako całości, nie może on stanowić wyjaśnienia dla znaczącego spadku cen przemysłu wspólnotowego, strat udziałów w rynku i spadku rentowności poniesionych przez przemysł wspólnotowy podczas OD w odniesieniu do MD sprzedanych na rynku WE. Dlatego też wyniki eksportowe nie mogły naruszyć związku przyczynowego między szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy i przywozem po cenach dumpingowych MD pochodzących z ChRL.

(80)

Wskaźnik wywozu

100

66

59

46

Wnioski zawarte w motywie 110 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają zatem potwierdzone.

27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/9

5.5. Kurs wymiany

(81)

Niektóre zainteresowane strony wskazały, że zmiany kursu wymiany EUR/USD, które wyniosły około 40 % między 2001 r. i 2004 r., były główną przyczyną szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy. Stwierdzono, że wahania kursu wymiany były jednym z głównych czynników wyboru stosowanego przez użytkowników między producentami wspólnotowymi a chińskimi. Stwierdzono również, że chińscy eksporterzy fakturują zwykle w USD swoją sprzedaż do klientów z siedzibą w UE lub w przypadku fakturowania w EUR cena jest powiązana z kursem wymiany EUR/USD, uzgodnionym zwykle w momencie składania zamówienia. Wpływało to rzekomo na kompensowanie wzrostu cen w USD, które były stosowane przez chińskich eksporterów w danym okresie. Dlatego też wszelkie ustalenia dotyczące szkody zostały uznane za niepowiązane z dumpingiem z ChRL, którego dotyczy zarzut.

wzrost cen stali wyniósł 25–40 % w pierwszym kwartale 2004 r.

(86)

Wzrost cen w sektorze stalowym był ogólnoświatowy i powinien wywrzeć wpływ na wszystkich użytkowników stali, w szczególności podczas OD. W związku z tym normalną reakcją użytkowników stali byłoby odzwierciedlenie wzrostu kosztów w cenach sprzedaży swoich przetworzonych produktów. Jednakże dostępne dane wskazują, że ogólne ceny chińskiego wywozu wzrosły jedynie o 5 % między 2003 r. i OD, tj. podczas kryzysu przemysłu stalowego. Ustalenie to wskazuje, że pomimo wzrostu cen stali o 40 % chińscy producenci eksportujący nie dostosowali swoich cen eksportowych i dokonywali wywozu po niskich i dumpingowych cenach do Wspólnoty podczas OD.

(87) (82)

Potwierdza się, że zmiana kursu wymiany USD/EUR była znaczna podczas badanego okresu. Ustalono jednakże, że między 2003 r. i OD wahania były ograniczone do 10 %. W każdym razie jasne jest, że zmiana kursu wymiany nie może stanowić wytłumaczenia dla znacznego marginesu dumpingu odnotowanego w ChRL podczas OD, ponieważ zmiana ta nie miała wpływu na obliczenia dotyczące dumpingu.

Dochodzenie wykazało, że koszty surowców przemysłu wspólnotowego znacznie wzrosły, w szczególności podczas OD, jednakże nie mógł on dostosować swoich cen sprzedaży ze względu na znaczne podcięcie cenowe spowodowane tanim przywozem po cenach dumpingowych z ChRL na rynek wspólnotowy.

(88)

Niniejszym potwierdza się, że szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy nie była w rzeczywistości spowodowana wzrostem cen stali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

 • Dz. U. L205 - 24 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 15 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.