Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1

Strona 1 z 12
27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. POSTĘPOWANIE 1.1. Środki tymczasowe


(1) (5)

łowania ostatecznych ustaleń. Uwagi w formie pisemnej i ustnej złożone przez strony zostały rozpatrzone i, w stosownych przypadkach, ustalenia tymczasowe zostały odpowiednio zmienione. 2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY

Dnia 28 stycznia 2006 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 134/2006 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Należy przypomnieć, że okres objęty dochodzeniem („OD”) w odniesieniu do dumpingu i szkody obejmował okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Badanie trendów istotnych dla przeprowadzenia analizy szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do końca OD („okres badany”). 1.2. Dalsze postępowanie

Należy przypomnieć, że w motywie 12 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych produkt objęty postępowaniem został zdefiniowany jako mechanizmy dźwigniowe (MD) stosowane zwykle do archiwizacji arkuszy papieru i dokumentów w segregatorach lub skoroszytach. Mechanizmy składają się ze sztywnych zaokrąglonych metalowych elementów (zwykle dwóch) zamocowanych na płytce i posiadających co najmniej jedną dźwignię otwierającą, umożliwiającą wkładanie arkuszy papieru i innych dokumentów, pochodzą z ChRL („produkt objęty postępowaniem”) i zwykle są objęte kodem CN ex 8305 10 00. Jedna z zainteresowanych stron stwierdziła, że specjalne rodzaje MD powinny być wyłączone z definicji produktu objętego postępowaniem, ponieważ: i) wskazany rodzaj jest produkowany w oparciu o opatentowany wzór, będący własnością tej zainteresowanej strony, który nie jest dostępny u innych producentów, ii) zawarta została z chińskim producentem umowa na wyłączność dotycząca dostaw, iii) wskazany rodzaj jest używany wyłącznie w wysokiej jakości segregatorach z mechanizmem dźwigniowym („SMD”), których jakość i projekt są bardziej zaawansowane niż ma to miejsce w przypadku standardowych MD, a zatem nie stanowią one dla nich konkurencji oraz iv) rodzaj ten nie stanowi ekonomicznego substytutu dla standardowych MD ze względu na znacznie wyższe koszty produkcji. Jednakże inna zainteresowana strona stwierdziła, że wszystkie MD wykazują identyczne cechy charakterystyczne, a także mają te same końcowe zastosowanie i korzystają z tych samych kanałów dystrybucji. Ponadto stwierdziła, że proces i koszty produkcji nie mają znaczenia dla określenia produktu objętego postępowaniem. Stwierdziła również, że jakiekolwiek preferencyjne traktowanie jednego rodzaju MD stosowanego przez jednego producenta SMD wywołałoby zakłócenia nie tylko na wspólnotowym rynku MD, ale również na wspólnotowym rynku SMD.

(6)

(2)

(3)

Po nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z ChRL, niektóre z zainteresowanych stron przedłożyły pisemne uwagi. Stronom, które wystąpiły z odpowiednim wnioskiem, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformu-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

 • Dz. U. L205 - 24 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 15 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.