Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 24

L 205/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521)

(jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/520/WE) Dnia 22 lutego 2006 r. Komisja przyjęła decyzję zgodną z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1). Jawną wersję pełnego tekstu decyzji w autentycznej wersji językowej oraz w językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_381


(1)

Niniejsza decyzja skierowana jest do De Beers société anonyme („De Beers SA”). Przedmiotem procedury był stosunek kupna między grupą spółek De Beers Group („De Beers”) i drugim co do wielkości producentem diamentów spółką ALROSA Company Ltd („ALROSA”) na ogólnoświatowym rynku surowca diamentowego, w znacznej części podlegającego dystrybucji lub obróbce na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). We wstępnej ocenie Komisja wyraziła zastrzeżenia na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG dotyczące stosunku kupna między De Beers a jego najistotniejszym konkurentem spółką ALROSA z uwagi na wieloletni okres trwania stosunku kupna. Wyrażone przez Komisję zastrzeżenia dotyczące konkurencji dotyczą porozumienia handlowego między De Beers i ALROSA w sprawie zakupu znacznych ilości surowca diamentowego oraz, do czasu zatwierdzenia przez Komisję porozumienia handlowego, zakupów od ALROSA na mocy porozumienia o dobrowolnej sprzedaży („willing-seller-willing-buyer”).

(2)

Komisja uznała, że zobowiązania podjęte przez De Beers wystarczą aby zaradzić zgłoszonym zastrzeżeniom dotyczącym konkurencji. Po upływie okresu przejściowego obejmującego lata 2006–2008, w którym zakupy dokonywane przez De Beers zostaną ograniczone oraz który jest konieczny, by stworzyć konkurencyjny system dystrybucji dla ilości diamentów uprzednio sprzedawanych przez De Beers, De Beers podejmie się odstąpienia od wszelkich zakupów surowca diamentowego od ALROSA począwszy od roku 2009. Dzięki uwolnieniu części diamentów należących do ALROSA, które uprzednio były odsprzedawane przez De Beers, a po upłynięciu okresu przejściowego poprzez rozwiązanie całości umowy handlowej z ALROSA, zobowiązania podjęte przez De Beers zaradzą zastrzeżeniem dotyczącym ograniczenia dostępu do realnego źródła alternatywnej podaży surowca diamentowego oraz utrudniania drugiemu co do wielkości konkurentowi pełnego uczestnictwa w konkurencji z De Beers.

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/25

(3)

W decyzji uznano, że w obliczu zobowiązań które nałożono na De Beers SA nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję.

(4)

Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2006 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydał przychylną opinię.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 15 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L205 - 1 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.