Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 69 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (1)

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 69 - Strona 2

Strona 2 z 3

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

(3) Wytyczne dotyczące przewidywania spożycia w żywności pozostałości pestycydów (poprawione) opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSO/FOS/97.7).

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/76/WE (Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 14). (2) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/76/WE.


L 23/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

Artykuł 2 W części A załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy. Artykuł 3 Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 27 lipca 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują te przepisy najpóźniej od dnia 27 lipca 2006 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez Państwa Członkowskie.

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/71

ZAŁĄCZNIK I W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wiersz odnoszący się do karbofuranu otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostałości pestycydów

Najwyższy dopuszczalny poziom w mg/kg

Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu, wyrażona jako karbofuran)

(*) Wskazuje niższy poziom oznaczenia analitycznego.”

0,02 (*) zboża

L 23/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

ZAŁĄCZNIK II W części A załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG wiersze odnoszące się do karbofuranu otrzymują następujące brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDPP Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu, wyrażona jako karbofuran)

„1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy (i) OWOCE CYTRUSOWE Grejpfrut Cytryny Limonki Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi hybrydami) Pomarańcze Pomelo Inne (ii) ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH (w łupinach lub bez) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie Inne (iii) OWOCE ZIARNKOWE Jabłka Gruszki Pigwy Inne (iv) OWOCE PESTKOWE Morele Wiśnie i czereśnie 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3

27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/73

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDPP Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu, wyrażona jako karbofuran)

Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi hybrydami) Śliwki Inne (v) JAGODY I DROBNE OWOCE (a) Winogrona deserowe i do produkcji wina Winogrona deserowe Winogrona do produkcji wina (b) Truskawki (inne niż dzikie) (c) Owoce pnączy (inne niż dzikie) Jeżyny Jeżyna popielica Krzyżówka maliny z jeżyną Maliny Inne (d) Inne drobne owoce i jagody (poza dzikimi) Borówki czernice Żurawina Porzeczka (czerwona, biała i czarna) Agrest Inne (e) Dzikie jagody i dzikie owoce (vi) RÓŻNE Awokado Banany Daktyle Figi Kiwi Kumkwat Liczi Mango (a) Oliwki Oliwki (stołowe) Oliwki (do produkcji oliwy) 0,02 (*) 0,02 (*)

L 23/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 69 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 78 z 200627.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia nadzwyczajnej pomocy krajowej przyznanej przez Republikę Cypryjską rolnikom cypryjskim w celu spłacenia części zadłużenia w sektorze rolnictwa powstałego na długo przed przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L23 - 68 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L23 - 67 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L23 - 65 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L23 - 64 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L23 - 63 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L23 - 62 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L23 - 60 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L23 - 57 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L23 - 55 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L23 - 54 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L23 - 53 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L23 - 51 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L23 - 43 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 39 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 36 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 34 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych stycznia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L23 - 13 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L23 - 11 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L23 - 10 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L23 - 8 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 1 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 130/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.