Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 136

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 136

L 231/136

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony LIST NR 1 List od Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia 24 kwietnia 2006 r.


Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń związanych z dostosowaniami technicznymi, które odbyły się zgodnie z art. 16 ust. 2 Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej Umowy w celu uwzględnienia wszelkich zmian ustawowych i wykonawczych Stron. Zgodnie z wnioskami z tych posiedzeń należy włączyć do dodatku II (Znaki towarowe określone w art. 7) niektóre chilijskie znaki towarowe, które są zbieżne z oznaczeniami geograficznymi Wspólnoty. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby dodatek II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi zastąpiono dodatkiem stanowiącym dodatek do niniejszego listu ze skutkiem od dzisiejszego dnia. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Mariann FISCHER BOEL

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/137

LIST NR 2 List od Chile

Bruksela, dnia 24 kwietnia 2006 r.

Szanowna Pani, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń związanych z dostosowaniami technicznymi, które odbyły się zgodnie z art. 16 ust. 2 Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej Umowy w celu uwzględnienia wszelkich zmian ustawowych i wykonawczych Stron. Zgodnie z wnioskami z tych posiedzeń należy włączyć do dodatku II (Znaki towarowe określone w art. 7) niektóre chilijskie znaki towarowe, które są zbieżne z oznaczeniami geograficznymi Wspólnoty. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby dodatek II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi zastąpiono dodatkiem stanowiącym dodatek do niniejszego listu ze skutkiem od dzisiejszego dnia. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.” Mam zaszczyt poinformować Panią, że władze Republiki Chile zgadzają się z treścią tego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Republiki Chile

Oscar ALCAMÁN RIFFO

L 231/138

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

„DODATEK II ZNAKI TOWAROWE OKREŚLONE W ART. 7 A. Wykaz znaków towarowych określonych w art. 7 ust. 2 Cognac Juanico Coña Col Gran Coñac Grappa San Remo B. Wykaz znaków towarowych określonych w art. 7 ust. 2a (*) Coñac Mabille Coñac Basin – Pasquier Coñac Casino, Camar Coñac Mendoza Coñac Cepa de Oro Traverso Coñac Black Mont Coñac Lomas de Bellavista Gran Coñac Rucalban Coñac Jormus Coñac el Lagar de los Lagos Coñac Tres Pinos Coñac Riobar Coñac Mirador Coñac Tres Aguilas, Fray Francisco Coñac Subercaseaux, 96, Blanc 96 Coñac el Gaitero Coñac 103, Tres Palos Cruzados Coñac Quinta Normal Coñac Mónaco Coñac Ponce de León Coñac Adasme Coñac Monte Grande Coñac Casa Dieguez, Saint Pierre du Roi Coñac D’ Cuza Coñac Trianero Calvados Quinta Normal Armagnac Quinta Normal Grapa Mabille Grapa Casino Grapa Ivren Grapa Lomas de Bellavista Grapa Rucalban Grapa Valle del Sur Grapa Tres Pinos Grapa Riobar Grapa el Gaitero Grapa Sol Andino, Uvita Grapa Monte Grande

(*) Ilość win, napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych, określonych w wykazach B Umowy w sprawie handlu winem oraz Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonymi do Układu o Stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile, nie przekracza ogółem 22 000 hl rocznie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 136 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 140 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 139 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 135 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 2 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 1 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.