Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 140

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 140

L 231/140

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony LIST NR 1 List od Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia 24 kwietnia 2006 r.

Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń związanych z dostosowaniami technicznymi, które odbyły się zgodnie z art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej Umowy w celu uwzględnienia wszelkich zmian ustawowych i wykonawczych Stron. Zgodnie z wnioskami z tych posiedzeń należy włączyć do dodatku VI (Znaki towarowe określone w art. 7) niektóre chilijskie znaki towarowe, które są zbieżne z oznaczeniami geograficznymi Wspólnoty. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby dodatek VI do Umowy w sprawie handlu winem zastąpiono dodatkiem stanowiącym dodatek do niniejszego listu ze skutkiem od dzisiejszego dnia. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej


Mariann FISCHER BOEL

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/141

LIST NR 2 List od Chile

Bruksela, dnia 24 kwietnia 2006 r.

Szanowna Pani, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z dnia dzisiejszego o następującej treści: „Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń związanych z dostosowaniami technicznymi, które odbyły się zgodnie z art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej Umowy w celu uwzględnienia wszelkich zmian ustawowych i wykonawczych Stron. Zgodnie z wnioskami z tych posiedzeń należy włączyć do dodatku VI (Znaki towarowe określone w art. 7) niektóre chilijskie znaki towarowe, które są zbieżne z oznaczeniami geograficznymi Wspólnoty. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby dodatek VI do Umowy w sprawie handlu winem zastąpiono dodatkiem stanowiącym dodatek do niniejszego listu ze skutkiem od dzisiejszego dnia. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.” Mam zaszczyt poinformować Panią, że władze Republiki Chile zgadzają się z treścią tego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Republiki Chile

Oscar ALCAMÁN RIFFO

L 231/142

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

„DODATEK VI ZNAKI TOWAROWE OKREśLONE W ART. 7 A. Wykaz znaków towarowych określonych w art. 7 ust. 2 Algarves Alsacia Asti Baden Borgoño Burdeos Carmen Margaux Carmen Rhin Cava del Reyno Cava Vergara Cavanegra Champagne Grandier Champaña Rabat Champagne Rabat Champaña Grandier Champaña Valpieso Champenoise Grandier Champenoise Rabat Errazuriz Panquehue Corton Nueva Extremadura Jerez R. Rabat La Rioja Moselle Oro del Rhin Portofino Porto Franco Provence R Oporto Rabat Ribeiro Savoia Marchetti Toro Uvita de Plata Borgoña Viña Carmen Margaux Viña Manquehue Jerez Viña Manquehue Oporto Viña San Pedro Gran Vino Burdeos B. Wykaz znaków towarowych określonych w art. 7 ust. 2a (*) Champagne Monterrey Champagne Conde del Maule Champagne L’Heritage Champagne Subercaseaux Champagne Santa Emiliana

(*) Ilość win, napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych, określonych w wykazach B Umowy w sprawie handlu winem oraz Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonymi do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, nie przekracza ogółem 22 000 hl rocznie.

24.8.2006

PL Champagne Cima Champagne Santa Carolina Champagne Planella

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/143

Champagne Ambassador, Rosé Ambassador Champagne Merlot Valpieso Champagne Undurraga Champagne Supreme Champagne Santa Adela Champagne Tocornal Champagne Tarapacá Champagne, Champenoise Viña Mar Jerez Casino Jerez Montalbán La Fortuna Jerez Zalamero Chablis Santa Blanca Chablis Macaya Pommard Macaya Pommard Canepa Pommard Viña el Arrayan Oporto Casino Oporto Traverso Oporto Diamante Centenario Esencia”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 140 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 139 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 136 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 135 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 2 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 1 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.