Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2006-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 20

(103) Ceny przywozu z ChRL nieco się obniżyły. Jednakże należy zauważyć, że biorąc pod uwagę

niewielkie ilości wywożone z ChRL, cen eksportowych nie można uznać za reprezentatywne, jako że mogą się odnosić do bardzo szczególnych typów produktów lub bardzo szczególnych klientów. A zatem na podstawie danych Eurostatu nie można wysnuć żadnego znaczącego wniosku odnośnie do trendów cenowych. Jednakże na podstawie informacji dotyczącej cen złożonej w skardze można ustalić, że ceny chińskie (wahające się od 624 do 1 814 EUR/t w zależności od gatunku i jakości) podcinały ceny wspólnotowe o ponad 30 %.


Tabela 2

2001

2002

2003

2004

OD

Wielkość przywozu z ChRL (tony) Przywozy z ChRL – udział w rynku

1 205 0,6 %

1 467 0,7 %

1 465 0,8 %

787 0,4 %

651 0,3 %

5.4. Przywóz z innych krajów, których dotyczy niniejszy przegląd

(104) W celu pełnego zobrazowania sytuacji na rynku wspólnotowym zbadano także tendencje

w przywozie SiC z innych krajów. Należy jednak zauważyć, że jeśli chodzi o ceny, dane nie są porównywalne ze względu na różnice w asortymencie, powodujące duże zróżnicowanie cen.

L 232/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2006

5.4.1. Rosja

(105) Zmiany w przywozie z Rosji są następujące: Tabela 3

2001 2002 2003 2004 OD

Wielkość przywozu z Rosji (tony) Udział w rynku przywozu z Rosji Ceny przywozu z Rosji (EUR/t) Wskaźnik: 2001=100

21 901 10,1 % 453 100

24 368 11,9 % 465 103

21 061 10,8 % 477 105

20 457 9,3 % 464 102

21 810 9,6 % 480 106

(106) Wielkość przywozu z Rosji zmniejszyła się z 21 901 ton w 2001 r., co odpowiada udziałowi

w rynku w wysokości 10,1 %, do 21 810 ton w OD, co odpowiada udziałowi w rynku wynoszącemu 9,6 %. Średnie ceny przywozu z Rosji zwiększyły się o 6,0 % pomiędzy 2001 r. a OD, tzn. z 453 EUR/t do 480 EUR/t. Znaczna część przywozu pochodzącego z Rosji przywożona była w ramach zobowiązania ilościowego wspomnianego w motywie 2. Przypomnieć trzeba, że 23,3 % cło antydumpingowe miało zastosowanie do wszystkich przywozów przekraczających ilości wolne od cła antydumpingowego ustalone w ramach wyżej wspomnianego zobowiązania.

5.4.2. Ukraina

(107) Zmiany w przywozie z Ukrainy są następujące: Tabela 4

2001 2002 2003 2004 OD

Wielkość przywozu z Ukrainy (tony) Udział rynkowy przywozu z Ukrainy Ceny przywozu z Ukrainy (EUR/t) Wskaźnik: 2001=100

4 956 2,3 % 504 100

6 760 3,3 % 502 99

7 829 4% 469 93

8 491 3,9 % 468 96

7 718 3,4 % 489 97

(108) Wielkość przywozu z Ukrainy wzrosła z 4 956 ton w 2001 r., co odpowiada udziałowi w rynku

w wysokości 2,3 %, do 7 718 ton w OD, co odpowiada udziałowi w rynku wynoszącemu 3,4 %. Średnie ceny przywozu z Ukrainy zmniejszyły się o 3,0 % pomiędzy 2001 r. a OD, tzn. z 504 EUR/t do 489 EUR/t. Poza znacznym odsetkiem przywozów dokonanym w okresie od 2004 do 2005 r. w ramach zobowiązania ilościowego wspomnianego w motywie 4, na przywozy pochodzące z Ukrainy w badanym okresie nakładano cło antydumpingowe wysokości 24 %.

5.5. Przywóz z innych krajów trzecich, których nie dotyczy niniejszy przegląd 5.5.1. Rumunia

(109) Jak wspomniano wyżej w motywie 6, w dniu 30 czerwca 2005 r. Komisja wszczęła postępowanie

antydumpingowe dotyczące przywozów tego samego produktu pochodzących z Rumunii, w odpowiedzi na skargę złożoną przez CEFIC. Jednak w następstwie wycofania skargi przez przemysł wspólnotowy wnoszący skargę dochodzenie zakończono.

25.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/13

(110) Zmiany w przywozie z Rumunii są następujące: Tabela 5

2001 2002 2003 2004 OD

Wielkość przywozu z Rumunii (tony) Udział rynkowy przywozu z Rumunii Ceny przywozu z Rumunii (EUR/t) Wskaźnik: 2001=100

14 173 6,5 % 439 100

15 694 7,6 % 468 107

22 844 11,7 % 465 106

38 459 17,6 % 445 101

42 387 18,7 % 456 104

(111) Wielkość przywozu z Rumunii wzrosła z 14 173 ton w 2001 r., co odpowiada udziałowi w rynku

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 42 z 200625.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniającego po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 219 z dnia 10.8.2006)

 • Dz. U. L232 - 40 z 200625.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3805)

 • Dz. U. L232 - 37 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L232 - 36 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 47. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L232 - 35 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 15. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 34 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L232 - 32 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 15. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 30 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 15. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 29 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L232 - 27 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L232 - 23 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L232 - 21 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.