Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2006-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 20

w wysokości 6,5 %, do 42 387 ton w OD, co odpowiada udziałowi w rynku wynoszącemu 18,7 %. Średnie ceny przywozu z Rumunii zwiększyły się o 3,9 % pomiędzy 2001 r. a OD, tzn. z 439 EUR/t do 456 EUR/t.

5.5.2. Norwegia

(112) Zmiany w przywozie z Norwegii są następujące: Tabela 6

2001 2002 2003 2004 OD

Wielkość przywozu z Norwegii (tony) Udział rynkowy przywozu z Norwegii Ceny przywozu z Norwegii (EUR/t) Wskaźnik: 2001=100

60 496 27,9 % 971 100

43 400 21,1 % 919 95


32 520 16,7 % 963 99

38 160 17,4 % 898 93

38 550 17,0 % 973 100

(113) Wielkość przywozu z Norwegii zmniejszyła się z 60 496 ton w 2001 r., co odpowiada udziałowi

w rynku w wysokości 27,9 %, do 38 550 ton w OD, co odpowiada udziałowi w rynku wynoszącym 17,0 %. Średnie ceny przywozu z Norwegii pomiędzy 2001 r. a OD utrzymywały się na podobnym poziomie, wzrastając z 971 EUR/t do 973 EUR/t w okresie objętym dochodzeniem.

5.5.3. Inne kraje trzecie niewymienione powyżej

(114) Zmiany w przywozie z innych krajów trzecich niewymienionych powyżej są następujące: Tabela 7

2001 2002 2003 2004 OD

Wielkość przywozu z krajów niewymienionych powyżej (tony) Udział w rynku przywozu z krajów niewymienionych powyżej Ceny przywozu z krajów niewymienionych powyżej (EUR/t) Wskaźnik: 2001=100

44 473 20,5 % 630 100

52 143 25,4 % 618 98

48 354 24,9 % 558 89

44 804 20,5 % 560 89

48 271 21,3 % 552 88

L 232/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2006

(115) Wielkość przywozu z innych krajów trzecich wzrosła

nieznacznie z 44 473 ton w 2001 r., co odpowiada udziałowi w rynku w wysokości 20,5 %, do 48 271 ton w OD, co odpowiada udziałowi w rynku wynoszącemu 21,3 %. Średnie ceny przywozu z innych krajów trzecich niewymienionych powyżej spadły z około 630 EUR/t w 2001 r. do 552 EUR/t w OD.

SiC odnotowana przez drugiego producenta byłaby skompensowana zyskiem lub stratą odnotowaną przez pierwszego producenta na wyspecjalizowanym rynku, jako że obaj producenci uznawani są za jeden podmiot gospodarczy.

6.2. Produkcja 5.6. Wnioski

(116) Dochodzenie ujawniło, że przywozy z Rosji i Ukrainy (120) Wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego wzrosła

pozostawały stosunkowo stabilne pod względem udziału w rynku, a także średnich cen. Ujawniło ponadto, że ilości SiC przywożone z ChRL były zbyt małe, by móc wyciągnąć znaczące wnioski na temat trendów cenowych SiC któregokolwiek gatunku. Wykorzystano zatem informacje dostępne Komisji, tj. zawarte w skardze, z których wynika, że chińskie ceny znacząco podcinały ceny WE.

o 4 % w badanym okresie. W 2002 r. produkcja spadła wraz ze spadkiem konsumpcji. Po roku 2002 wielkość produkcji wzrosła.

6.3. Moc produkcyjna oraz stopy wykorzystania mocy produkcyjnej

(121) Po spadku wykorzystania mocy w okresie od 2001 do

(117) Wykazano także, że przywóz z Rumunii w praktyce

zastąpił przywóz z Norwegii pod względem ilościowym, jako że udział w rynku rumuńskiego przywozu wzrósł mniej więcej o tyle, o ile spadł udział w rynku przywozu z Norwegii. Podczas gdy przywozu z Norwegii dokonano po wyższych średnich cenach niż ceny przemysłu wspólnotowego (973 EUR/t), prawdopodobnie z powodu wysokiej jakości gatunków, ceny przywozu z Rumunii były na znacznie niższym poziomie (456 EUR za tonę). W tym kontekście należy jednakże zauważyć, że przywóz z Rumunii odnosi się prawie całkowicie do tańszych gatunków metalurgicznych i z tego względu nie można przeprowadzić porównania ze średnimi cenami w innych krajach.

2002 r., od 2002 r. wykorzystanie mocy zaczęło nieznacznie rosnąć, zwiększając się w badanym okresie o 3 punkty procentowe. Jako że moc produkcyjna nie zmeniła się w badanym okresie, wzrost ten łączyć należy ze wzrostem w wielkości produkcji. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w trakcie badanego okresu było zawsze powyżej 75 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L232 - 42 z 200625.8.2006

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniającego po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 219 z dnia 10.8.2006)

  • Dz. U. L232 - 40 z 200625.8.2006

    Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3805)

  • Dz. U. L232 - 37 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L232 - 36 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 47. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

  • Dz. U. L232 - 35 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 15. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L232 - 34 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

  • Dz. U. L232 - 32 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 15. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L232 - 30 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 15. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L232 - 29 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

  • Dz. U. L232 - 27 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

  • Dz. U. L232 - 23 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

  • Dz. U. L232 - 21 z 200625.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.