Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2006-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 20

Importerzy we Wspólnocie: — Imexco-Ullrich GmbH (Niemcy), — Smyris Abrasivi (Włochy).

(21)

Użytkownicy we Wspólnocie: — Morganite Crucible Limited (Zjednoczone Królestwo), — TGA Ltd (Republika Czeska).

Gatunek krystaliczny jest zwykle wykorzystywany do produkcji narzędzi ściernych, tarcz szlifierskich, wysokiej jakości produktów ogniotrwałych, technicznych wyrobów ceramicznych, natomiast gatunek metalurgiczny jest zwykle wykorzystywany przy eksploatacji odlewni i wielkich pieców jako nośnik krzemowy. Podobnie jak w przypadku poprzednich postępowań, do celów obecnego postępowania oba gatunki należy uznać za jeden produkt.


L 232/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2006

2.2. Produkt podobny

(22)

Zgodnie z ustaleniami dochodzenia pierwotnego bieżące dochodzenie potwierdziło, że produkt objęty postępowaniem i produkty wytwarzane i sprzedawane przez producentów eksportujących na ich rynkach krajowych, a także te wytwarzane i sprzedawane przez producentów wspólnotowych na rynku wspólnotowym oraz przez producenta w kraju analogicznym na rynku krajowym kraju analogicznego mają te same podstawowe cechy fizyczne i chemiczne oraz końcowe zastosowania i dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(28)

dotyczy postępowanie. Po drugie, ceny krajowe w Brazylii są regulowane normalnymi siłami rynkowymi, zważywszy na poziom popytu na rynku i istnienie konkurencyjnych producentów. Po trzecie, podstawowe cechy fizyczne i chemiczne produktu podobnego produkowanego w Brazylii można uznać za identyczne z cechami produktu wywożonego z dwóch krajów, których dotyczy postępowanie. Ponadto nie wysunięto żadnych argumentów przeciwko wykorzystaniu Brazylii jako kraju analogicznego.

3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KONTYNUACJI PONOWIENIA DUMPINGU

LUB

W związku z tym stwierdzono, że wybór Brazylii jako kraju analogicznego do celów przyjęcia wartości normalnej dla przywozu SiC pochodzącego z ChRL i Ukrainy jest jest uzasadniony i właściwy.

3.1. Uwagi wstępne

(23)

W toku bieżącego przeglądu wygaśnięcia uzyskano pełną współpracę od obu znanych producentów na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej; jednak, jak zaznaczono w motywie 12, nie zgłosił się żaden producent z ChRL. 3.2. Przywóz dumpingowy w okresie objętym dochodzeniem 3.2.1. Kraj analogiczny

3.2.2. Wartość normalna 3.2.2.1. W a r t o ś ć n o r m a l n a d l a p r o d u centów eksportujących w ChRL i na Ukrainie

(29)

W pierwszej kolejności zbadano, czy wielkość sprzedaży krajowej dokonywanej przez brazylijskich producentów (mierzona ogólnie oraz w podziale na rodzaj produktu) jest reprezentatywna w porównaniu z wielkością wywozu dokonywanego przez ChRL i Ukrainę.

(24)

Ponieważ Ukraina (14) i ChRL nie zostały uznane w okresie objętym dochodzeniem (ani w poprzednich dochodzeniach) za kraje o gospodarce rynkowej, konieczne było ustanowienie wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, tj. w oparciu o informacje uzyskane w państwie trzecim o gospodarce rynkowej, w którym dany produkt był produkowany i sprzedawany na rynku krajowym. Ponadto przypomina się, że producent eksportujący na Ukrainie nie był w stanie uzyskać MET w toku przeglądu okresowego zakończonego tuż przed rozpoczęciem bieżącego przeglądu wygaśnięcia (patrz: motyw 5). Wszczynając bieżący przegląd wygaśnięcia, przyjęto, że za kraj analogiczny, z którego pozyskiwane będą informacje o kosztach produkcji i o sprzedaży krajowej, uznana zostanie Brazylia. Należy przypomnieć, że Brazylia pełniła rolę kraju analogicznego również w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia. Dochodzenie potwierdziło, że Brazylia jest nadal właściwym krajem analogicznym z następujących powodów: Po pierwsze, ze względu na wielkość jej rynku krajowego, Brazylia jest krajem reprezentatywnym w celu ustalenia wartości normalnej dla dwóch krajów, których

(30)

Stwierdzono, że wielkość sprzedaży krajowej dokonywanej przez producentów brazylijskich była znacznie wyższa niż wielkość sprzedaży eksportowej do Wspólnoty, dokonywanej przez producentów eksportujących w ChRL i na Ukrainie, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w podziale na rodzaj produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 42 z 200625.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniającego po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 219 z dnia 10.8.2006)

 • Dz. U. L232 - 40 z 200625.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3805)

 • Dz. U. L232 - 37 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L232 - 36 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 47. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L232 - 35 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 15. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 34 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L232 - 32 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 15. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 30 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 15. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 29 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L232 - 27 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L232 - 23 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L232 - 21 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.