Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 24

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329 z dnia 17.12.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str. 72)

Data ogłoszenia:2006-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 24

Strona 1 z 2
L 235/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2006

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329 z dnia 17 grudnia 2003, str. 1) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str. 72) Strona 212, załącznik I, Wspólny Słownik Zamówień, tabela: zamiast: „45300000-0 45310000-3 45311000-0 45311100-1 45311200-2 45312000-7 45312100-8 45312200-9 45312300-0 45312310-3 45312311-0 45312320-6 45312330-9 45313000-4 45313100-5 45313200-6 45313210-9 45314000-1 45314100-2 45314120-8 45314200-3 45314300-4 45314310-7 45314320-0 45315000-8 45315100-9 45315200-0 45315300-1 45315400-2 45315500-3 45315600-4 45315700-5 45316000-5 45316100-6 45316110-9 45316200-7 45316210-0 45316211-7 45316212-4 45316213-1 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Instalowanie alarmów włamaniowych Instalowanie anten Roboty w zakresie ochrony oświetlenia Instalowanie oświetlenia Instalowanie telewizji napowietrznej Instalowanie radiofonii napowietrznej Instalowanie wind i podnośników Instalowanie wind Instalowanie podnośników Instalowanie przenośników Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie infrastruktury kablowej Kładzenie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych Instalacyjne roboty elektryczne Roboty w zakresie turbin Instalowanie linii energetycznych Instalacje wysokiego napięcia Instalacje średniego napięcia Instalacje niskiego napięcia Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego Instalowanie sprzętu monitorowania ruchu drogowego Instalowanie podświetlanych znaków drogowych Instalowanie świateł ruchu drogowego Instalowanie sprzętu do kierowania ruchem drogowym


30.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/25

45316220-3 45316230-6 45317000-2 45317100-3 45317200-4 45317300-5 45317400-6 45320000-6 45321000-3 45323000-7 45324000-4 45330000-9 45331000-6 45331100-7 45331110-0 45331200-8 45331210-1 45331211-8 45331220-4 45331221-1 45331230-7 45331231-4 45332000-3 45332200-5 45332300-6 45332400-7 45333000-0 45333100-1 powinno być: „45300000-0 45310000-3 45311000-0 45311100-1 45311200-2 45312000-7 45312100-8 45312200-9 45312300-0 45312310-3 45312311-0 45312320-6 45312330-9 45313000-4 45313100-5 45313200-6 45313210-9 45314000-1 45314100-2 45314120-8 45314200-3 45314300-4 45314310-7 45314320-0 45315000-8

Instalowanie lotniskowego sprzętu sygnalizacyjnego Instalowanie portowego sprzętu sygnalizacyjnego Inne instalacje elektryczne Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego Instalowanie transformatorów elektrycznych Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej Elektryczne instalacje sprzętu filtrującego Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Izolacja dźwiękoszczelna Tynkowanie Hydraulika i roboty sanitarne Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie kotłów Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Instalowanie wentylacji Instalowanie wentylacji zewnętrznej Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza Instalowanie sprzętu chłodzącego Instalowanie sprzętu mrożącego Kładzenie upustów hydraulicznych Hydraulika Kładzenie upustów Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie sprzętu regulacji gazu”,

Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Instalowanie anten Ochrona odgromowa Montaż instalacji piorunochronnej Montaż anten telewizyjnych Montaż anten radiowych Instalowanie wind i schodów ruchomych Instalowanie wind Instalowanie ruchomych schodów Instalowanie ruchomych chodników Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie central telefonicznych Instalowanie abonenckich central telefonicznych Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

L 235/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 23 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z dnia 28.2.2006)

 • Dz. U. L235 - 17 z 200630.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/74/WE z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dichlorpropu-P, metkonazolu, pirymetanilu i trichlopyru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L235 - 14 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 70. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L235 - 8 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L235 - 3 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L235 - 1 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.