Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2006-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

L 235/5

L 235/6

ZAŁĄCZNIK II

Nr WE Jednostek aktywności/kg paszy pełnoporcjowej

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt Maksymalny wiek Pozostałe przepisy

Minimalna zawartość Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość

Enzymy Indyki przeznaczone na tucz — — Endo-1,3(4)beta-glukanaza: 500 U Endo-1,4-betaglukanaza: 6 000 U Alfa-amylaza: 20 U Endo-1,4-betaksylanaza: 10 500 U — — 1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: — endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000–1 500 U — endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000–18 000 U — alfa-amylaza: 40–60 U — endo-1,4-beta-ksylanaza: 21 000–31 500 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 30 % pszenicy. — Bez ograniczeń czasowych


PL

E 1621

Endo-1,3(4)-betaglukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaglukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa-amylaza

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) o następującej aktywności minimalnej:

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-betaksylanaza

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 000 U (1)/g

E.C. 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glukanaza: 120 000 U (2)/g

Alfa-amylaza: 400 U (3)/g

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 210 000 U (4)/g

(1) (2) (3) (4)

1 1 1 1

U U U U

to to to to

ilość ilość ilość ilość

enzymu, enzymu, enzymu, enzymu,

która która która która

uwalnia uwalnia uwalnia uwalnia

0,0056 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 7,5 oraz temperaturze 30 °C. 0,0056 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C. 1 mikromol glukozy z usieciowanego polimeru skrobi w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C. 0,0067 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu brzozy w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

30.8.2006

30.8.2006

ZAŁĄCZNIK III

Nr WE Jednostek aktywności/kg paszy pełnoporcjowej

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt Maksymalny wiek Pozostałe przepisy Data ważności zezwolenia

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

PL

Enzymy Tuczniki 1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: — endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 000 – 4 000 U 3. Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 35 % pszenicy. — Endo-1,4beta-ksylanaza: 1 000 U — Bez ograniczeń czasowych

E 1628

Endo-1,4beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o aktywności minimalnej:

Postać sproszkowana:

endo-1,4-beta-ksylanaza: 8 000 U (1)/g

Postać płynna:

endo-1,4-beta-ksylanaza: 8 000 U/ml

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

L 235/7

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 24 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329 z dnia 17.12.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str. 72)

 • Dz. U. L235 - 23 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z dnia 28.2.2006)

 • Dz. U. L235 - 17 z 200630.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/74/WE z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dichlorpropu-P, metkonazolu, pirymetanilu i trichlopyru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L235 - 14 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 70. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L235 - 8 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L235 - 1 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.