Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 238 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 238 POZ 13

Strona 1 z 7
1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) lub w drodze odstępstwa od nich.

(4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1, oraz odpowiednie artykuły innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W odniesieniu do wszystkich przywozowych kontyngentów taryfowych wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia powinien być otwierany jeden roczny okres obowiązywania kontyngentu przywozowego. Jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne wyznaczenie podokresów w rocznym okresie obowiązywania kontyngentu przywozowego. Z doświadczenia wynika, że konieczne jest ustanowienie przepisów w celu zapobieżenia składaniu nieprawdziwych dokumentów. Należy zatem ustanowić odpowiedni system kar i określić przypadki, w których kary nie mają zastosowania. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) ma zastosowanie do zarządzania środkami taryfowymi. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5) rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ma zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów szczególnych ustanowionych w innych dziedzinach. Takie przepisy szczególne istnieją w odniesieniu do zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz. Jednakże w celu poprawy kontroli zastosowanie powinny mieć zasady dotyczące nadzoru Wspólnoty, określone w art. 308d rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W odniesieniu do metody równoczesnego analizowania powinny zostać ustanowione szczegółowe zasady obejmujące składanie wniosków o pozwolenie oraz wymagane informacje. W tym względzie, w celu poprawy kontroli, powinien zostać ustanowiony przepis umożliwiający wnioskodawcom złożenie co najwyżej jednego wniosku o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu na dany okres lub podokres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, zależnie od przypadku. Ponadto takie wnioski powinny być składane jedynie w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma siedzibę i jest zarejestrowany dla celów podatku VAT.

Wspólnota zobowiązała się do otwarcia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów rolnych. W niektórych przypadkach przywóz produktów w ramach takich przywozowych kontyngentów taryfowych podlega systemowi pozwoleń na przywóz. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (2) oraz różne umowy zawarte pomiędzy Wspólnotą i niektórymi państwami trzecimi oraz decyzje Rady otwierające przywozowe kontyngenty taryfowe na niezależnych warunkach przewidują różne metody zarządzania w odniesieniu do przywozowych kontyngentów taryfowych podlegających systemowi pozwoleń na przywóz. W celu uproszczenia oraz poprawy efektywności i pożyteczności mechanizmów zarządzania i kontroli powinny zostać ustanowione jednolite warunki zarządzania przywozowymi kontyngentami taryfowymi, które podlegają systemowi pozwoleń na przywóz i muszą być zarządzane przy zastosowaniu metody, zgodnie z którą pozwolenia przydzielane są proporcjonalnie do całkowitych wnioskowanych ilości (zwanej dalej „metodą równoczesnego analizowania”), lub metody przywozu opartej na dokumentach wydawanych przez państwa trzecie. Przepisy takie powinny również obejmować zasady dotyczące składania wniosków i pozwoleń, które powinny mieć zastosowanie dodatkowo do niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 238 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 44 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1313/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L238 - 42 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L238 - 40 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L238 - 38 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L238 - 36 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L238 - 34 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L238 - 33 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L238 - 31 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L238 - 28 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L238 - 27 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2006

 • Dz. U. L238 - 25 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L238 - 21 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L238 - 12 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L238 - 10 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L238 - 8 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L238 - 6 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L238 - 3 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2006 r.

 • Dz. U. L238 - 1 z 20061.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.