Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 2

Tytuł:

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 2

Strona 1 z 57
L 239/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA PRZEJŚCIOWA

1.9.2006

w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA ALBANII,

zwanej dalej „Albanią”,

z drugiej strony,

Uwzględniając:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Albanią, z drugiej strony, został podpisany w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.


(2)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu ma na celu ustanowienie bliskich i trwałych stosunków opartych na zasadzie wzajemności i wspólnocie interesów, które umożliwiłyby Albanii dalsze wzmocnienie i intensyfikację obecnych stosunków z Unią Europejską.

(3)

Konieczne jest zapewnienie rozwoju więzi handlowych poprzez wzmocnienie i poszerzenie stosunków ustanowionych w przeszłości, w szczególności na mocy Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Albanii w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej (zwanej dalej „umową w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej”), podpisanej w dniu 11 maja 1992 r., która weszła w życie dnia 4 grudnia 1992 r.

(4)

W tym celu niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie w życie, na mocy umowy przejściowej, postanowień układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem.

(5)

Niektóre postanowienia zawarte w protokole 5 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w sprawie transportu lądowego, które są powiązane z drogowym ruchem tranzytowym, dotyczą bezpośrednio swobodnego przepływu towarów i w konsekwencji powinny zostać włączone do niniejszej umowy przejściowej.

(6)

Do czasu wejścia w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz utworzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia Wspólny Komitet ustanowiony na mocy umowy w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej może wykonywać uprawnienia nadane układem o stabilizacji i stowarzyszeniu Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia i Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia, które są niezbędne do wykonania umowy przejściowej,

POSTANOWIŁY zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu powołują jako swoich pełnomocników:

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Ursula PLASSNIK, federalna minister spraw zagranicznych Republiki Austrii, urzędująca przewodnicząca Rady Unii Europejskiej,

Olli REHN, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za rozszerzenie

1.9.2006

PL

ALBANIA — Sali BERISHA, premier

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/3

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1 (USS artykuł 2)

4. Obniżone stawki celne do stosowania przez Albanię, obliczone zgodnie z niniejszą umową, są zaokrąglane do liczb całkowitych przy użyciu zwykłych zasad arytmetycznych. Dlatego też wszystkie liczby, których część ułamkowa jest mniejsza lub równa 0,50, są zaokrąglane w dół do najbliższej liczby całkowitej, natomiast wszystkie liczby, których część ułamkowa jest większa niż 0,50, są zaokrąglane w górę do najbliższej liczby całkowitej. 5. Jeżeli po podpisaniu niniejszej umowy jakakolwiek obniżka cła będzie stosowana na zasadach erga omnes, co w szczególności dotyczy obniżek będących wynikiem negocjacji taryfowych w ramach WTO, takie obniżone stawki celne zastępują podstawową stawkę celną określoną w ust. 3 od dnia, w którym takie obniżki są stosowane. 6. Wspólnota i Albania informują się wzajemnie o swoich podstawowych stawkach celnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.