Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2
Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Αχαρνών 241 GR-104 46 Αθήνα Telefon: (30-210) 212 47 87 oraz 212 47 54 Faks: (30-210) 212 47 91 e-mail: ax17u073@minagric.gr S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España Telefon: (34-91) 347 47 65 Faks: (34-91)347 48 38 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Telefon: (33-1) 44 18 22 29 oraz 23 37 Faks: (33-1) 44 18 20 08 oraz 44 18 20 80 e-mail: m.meizels@onigc.fr oraz f.abeasis@onigc.fr


Česká republika

65 863

191 294

Danmark

0

0

Deutschland

0

0

300 000

Eesti

0

30 000

Elláda

España

France

0

0

L 250/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2006

Państwo członkowskie

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynkach zewnętrznych (ton) pszenica zwyczajna jęczmień żyto

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i dane kontaktowe

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division, Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Telefon: (353-53) 916 34 00 Faks: (353-53) 914 28 43 Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA Via Torino, 45 I-00184 Roma Telefon: (39) 06 49 49 97 55 Faks: (39) 06 49 49 97 61 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Italia

Kypros/Kibris Latvija

— 0

— 0

— — Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 Telefon: (371) 702 78 93 Faks: (371) 702 78 92 e-mail: lad@lad.gov.lv The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12, Vilnius, Lithuania Telefon: (370-5) 268 50 49 Faks: (370-5) 268 50 61 e-mail: info@litfood.lt Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Telefon: (352) 478 23 70 Faks: (352) 46 61 38 Teleks: 2 537 AGRIM LU Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út 22–24. H-1095 Budapest Telefon: (36-1) 219 45 76 Faks: (36-1) 219 89 05 e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Lietuva

0

50 000

Luxembourg

Magyarország

1 300 000

97 997

Malta Nederland

— —

— —

— — Dienst Regelingen Roermond Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Telefon: (31) 475 35 54 86 Faks: (31) 475 31 89 39 e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Telefon: (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328 Faks: (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469 e-mail: referat10@ama.gv.at

Österreich

0

0

14.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/9

Państwo członkowskie

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynkach zewnętrznych (ton) pszenica zwyczajna jęczmień żyto

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i dane kontaktowe

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Telefon: (48) 22 661 78 10 Faks: (48) 22 661 78 26 e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Instituto Nacional de Intervenćão e Garantia Agrícola (INGA) Rua Castilho, n.o 45-51, 1269-163 Lisboa Telefon: (351) 217 51 85 00 (351) 213 84 60 00 Faks: (351) 213 84 61 70 e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana Telefon: (386) 1 580 76 52 Faks: (386) 1 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Telefon: (421-2) 58 243 271 Faks: (421-2) 53 412 665 e-mail: jvargova@apa.sk Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto Telefon: (358-9) 16001 Faks: (358-9) 16 05 27 72 (358-9) 16 05 27 78 e-mail: intervention.unit@mmm.fi Statens jordbruksverk S-551 82 Jönköping Telefon: (46-3) 615 50 00 Faks: (46-3) 619 05 46 e-mail: jordbruksverket@sjv.se Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Telefon: (44-191) 226 58 82 Faks: (44-191) 226 58 24 e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Portugal

Slovenija

Slovensko

66 487

20 636

Suomi/Finland

0

200 000

Sverige

0

0

United Kingdom

0

—: Brak zapasów interwencyjnych danego zboża w danym państwie członkowskim.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 34 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L250 - 10 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2006 z dnia 13 września 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L250 - 3 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L250 - 1 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.