Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania pochodzących z Danii trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2006-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 17

20.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/17

DECYZJA RADY z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania pochodzących z Danii trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów (2006/630/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

— pan Bo ANDERSEN, Borgmester, Ringe Kommune, na miejsce pana Johnny’ego SØTRUPA, — pani Eva NEJSTGAARD, Borgmester, Allerød Kommune, na miejsce pani Tove LARSEN; b) na stanowiska zastępców członków: — pani Anna Margrethe KAALUND, Borgmester, Tjele Kommune, na miejsce pana Sonny’ego BERTHOLDA, — pani Mona HEIBERG, Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, na miejsce Pera Bødkera ANDERSENA, — pan Jens Christian GJESSING, Borgmester, Haderslev Kommune, na miejsce pani Evy NEJSTGAARD, — pan Jens Arne HEDEGAARD, Borgmester, Brønderslev Kommune, na miejsce pana Nielsa LARSENA, — pan Bjørn DAHL, Borgmester, Roskilde Kommune, na miejsce pana Madsa LEBECHA. Artykuł 2 Artykuł 1 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycje rządu Danii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w wyniku rezygnacji pana Lausta Grove VEJLSTRUPA, pana Johnny’ego SØTRUPA i pani Tove LARSEN. Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w wyniku rezygnacji panów Sonny’ego BERTHOLDA, Nielsa LARSENA i Madsa LEBECHA. Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolnią się w wyniku mianowania na stanowisko członków pana Pera Bødkera ANDERSENA i pani Evy NEJSTGAARD, obecnie zastępców członków,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Następujące osoby mianowane są w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.: a) na stanowiska członków: — pan Per Bødker ANDERSEN, Borgmester, Kolding Kommune, na miejsce pana Lausta Grove VEJLSTRUPA,

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 18 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady 2006/631/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L256 - 16 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania litewskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 15 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem

 • Dz. U. L256 - 13 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. uchylająca decyzję 2005/184/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L256 - 11 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L256 - 9 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII, XIV (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L256 - 7 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2006 z dnia 19 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L256 - 5 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L256 - 3 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L256 - 1 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.