Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 257 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. Dotycząca pomocy państwa wdrożonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004)3060) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 257 POZ 11

Strona 1 z 82
20.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa wdrożonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004)3060)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

L 257/11

(2006/621/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— — — — —

10 kwietnia 2003 r.: uwagi AFORS Télécom 11 kwietnia 2003 r.: uwagi LDCOM 11 kwietnia 2003 r.: uwagi A (4) 10 kwietnia 2003 r.: uwagi Tiscali 11 kwietnia 2003 r.: uwagi WorldCom France (5) 11 kwietnia 2003 r.: uwagi B (6) 11 kwietnia 2003 r.: uwagi Bouygues SA i Bouygues Télécom (7) (dalej zwaną „BT”) 14 kwietnia 2003 r.: uwagi Telecom Italia 14 kwietnia 2003 r.: uwagi C (8) 29 kwietnia 2003 r.: uwagi B 30 kwietnia 2003 r.: uwagi LDCOM (9).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a zwłaszcza jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zwłaszcza jego art. 62 ust. 1 lit. a), po zaproszeniu zainteresowanych stron do zgłaszania uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

— — —

1. (1)

PROCEDURA

— W piśmie z dnia 31 stycznia 2003 r., Komisja poinformowała Francję o decyzji wszczęcia formalnej procedury kontrolnej, przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu (zwanej dalej „decyzją o wszczęciu”) odnośnie środków finansowych zastosowanych przez władze francuskie na rzecz France Télécom (dalej zwaną „FT” lub „Przedsiębiorstwem”) oraz systemu podatków od przedsiębiorstw stosowanego wobec tego operatora. Opis faktów, które doprowadziły do wszczęcia tej procedury nie jest ujęty w niniejszej decyzji (2). Francja została powiadomiona odnośnie decyzji o wszczęciu w dniu 31 stycznia 2003 r. Po dokonaniu korekty błędów rzeczowych, w dniu 7 marca 2003 r. doręczono Francji sprostowanie. Francja przekazała Komisji informacje uzupełniające w pismach z dnia 4 kwietnia 2003 r., z dnia 15 maja 2003 r. i z dnia 29 stycznia 2004 r. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja zaprosiła zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag odnośnie rzeczonych środków pomocowych. Komisja otrzymała od stron trzecich następujące uwagi dotyczące tego tematu: — — 21 marca 2003 r.: uwagi Cable and Wireless plc and Cable and Wireless SA 11 kwietnia 2003 r.: uwagi Cégétel

(8)

— —

(6)

W dniu 16 maja 2003 r., Komisja przekazała Francji te uwagi dając jej możliwość ich skomentowania. Komisja otrzymała te komentarze w pismach z dnia 30 czerwca 2003 r. i z dnia 29 lipca 2003 r. (10) W dniu 30 maja 2003 r. Komisja opublikowała ogłoszenie o zamówieniu „na świadczenie usług przy dokonywaniu oceny zgodności pomocy finansowej przyznanej FT z zasadą prywatnego inwestora w gospodarce rynkowej oraz przy ewentualnej analizie planu naprawczego FT” (11). W piśmie z dnia 3 lipca 2003 r., władze francuskie zwróciły się do Komisji w sprawie wyżej wspomnianego ogłoszenia o zamówieniu. Komisja udzieliła odpowiedzi w piśmie z dnia 24 września 2003 r. Kontrakt na świadczenie usług został przyznany na rzecz kancelarii NERA (dalej zwanej „NERA” lub „konsultantem”) w dniu 24 września 2003 r. Informacje o tożsamości biegłego zostały przesłane władzom francuskim drogą faksową dnia 8 października 2003 r. Komisja otrzymała inne informacje i dokumenty przekazane przez strony trzecie: — — — 23 czerwca 2003 r.: pismo od LDCOM 25 czerwca 2003 r.: pismo od D (12) 27 października 2003 r.: pismo od MCI

(7)

(2)

(3)

(4)

(5)

L 257/12 — — — — — — — — — — —

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 257 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 1 z 200620.9.2006

    Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 w sprawie pomocy państwa przewidzianej przez Włochy, region Sycylia, na rzecz sektora rolnego (notyfikowana jako dokument nr C(2004)1633)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.