Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 260 POZ 3

Tytuł:

Protokół 4 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 260 POZ 3

Strona 1 z 61
21.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 4

L 260/3

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Definicje TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Tunezji Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE Artykuł 15 Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA Artykuł 16 Artykuł 17 Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED


L 260/4

PL

Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze. Upoważniony eksporter Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodów pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Deklaracje dostawcy Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia, deklaracji dostawcy i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro TYTUŁ VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

21.9.2006

Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 27a Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 33a Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Weryfikacja deklaracji dostawcy Rozstrzyganie sporów Sankcje Strefy wolnocłowe TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie protokołu Warunki specjalne TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Artykuł 40

Zmiany w protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

21.9.2006

PL Wykaz załączników

Załącznik I Załącznik II Załącznik IIIa Załącznik IIIb Załącznik IVa Załącznik IVb Załącznik V Załącznik VI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/5

Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR. 1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED Wzór deklaracji dostawcy Wzór długoterminowej deklaracji dostawcy

Wspólne deklaracje

Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

g)

„wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Tunezji;

Artykuł 1 Definicje h) Do celów niniejszego protokołu: a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi; „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 260 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L260 - 1 z 200621.9.2006

    Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniająca protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.