Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 292 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią

Data ogłoszenia:2006-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 292 POZ 1

21.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią (2006/697/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38, Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpisanie Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią z zastrzeżeniem jej zawarcia. Tekst umowy oraz oświadczeń, które zostaną złożone po podpisaniu umowy, są dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby (osób) uprawnionej(-ych) do podpisania umowy z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3


(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska zobowiązuje się poprawić współpracę sądową w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, bez uszczerbku dla przepisów chroniących swobodę jednostki.

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 10 lipca 2001 r. upoważniającą prezydencję Rady do negocjowania umów z Norwegią i Islandią w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych na podstawie art. 24 i 38 Traktatu o Unii Europejskiej, którą zmieniono decyzją Rady z dnia 19 grudnia 2002 r., prezydencja, wspomagana przez Komisję, wynegocjowała umowę w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią,

Niniejsza decyzja i załączona do niej umowa zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 292 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L292 - 2 z 200621.10.2006

    Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.