Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 11

Strona 11 z 25

Tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako określona wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące: — Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan: 34,9 %, — Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou: 36,5 %, — Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., Guangzhou: 0 %, — Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan: 18,1 %, — Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou: 26,5 %, — wszystkie inne przedsiębiorstwa: 38,1 %.


(68)

(69)

W przypadku jednego chińskiego producenta eksportującego, któremu przyznano MET, mianowicie Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., tymczasowo ustalono, że sprzedaż eksportowa nie była prowadzona po cenach dumpingowych. W tym względzie należy przypomnieć, że w celu dokonania ostatecznych ustaleń może zajść konieczność ponownego sprawdzenia tymczasowych ustaleń z powodów podanych w motywie 44.

L 300/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

3.6.2.2. U k r a i n a

(70)

Na podstawie skargi i informacji udostępnionych przez producentów eksportujących, którzy zgłosili się i dostarczyli pewnych danych w fazie początkowej dochodzenia, tymczasowo stwierdzono, że w przypadku Ukrainy poziom współpracy wynosił poniżej 80 %. W rzeczywistości wydaje się, że Eurogold Industries Ltd. jest jedynym ukraińskim producentem eksportującym desek do prasowania i nic nie wskazuje na to, aby inni producenci eksportujący umyślnie wstrzymywali się od współpracy. Dlatego opisaną powyżej w motywie 66 metodologię zastosowano do ustalenia marginesu dumpingu dla każdego innego ukraińskiego producenta eksportującego produktu objętego postępowaniem. Tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako określona wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące: — Eurogold Industries Ltd., Żytomierz: 17,3 %, — wszystkie inne przedsiębiorstwa: 17,3 %. 4. SZKODA 4.1. Produkcja wspólnotowa

(71)

(72)

Ze wstępnych ustaleń dochodzenia wynika, że produkt podobny jest wytwarzany przez co najmniej trzydzieści małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we Wspólnocie. Większość produkcji wspólnotowej odbywa się we Włoszech, w Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Chociaż na rynku wspólnotowym jest wielu producentów, poziom koncentracji jest stosunkowo wysoki, co uwidacznia fakt, że produkcja pięciu głównych producentów stanowi ponad 50 % ogólnej szacowanej produkcji wspólnotowej. Wyniki wszystkich wyżej wymienionych przedsiębiorstw stanowią całkowitą produkcję wspólnotową. 4.2. Definicja przemysłu wspólnotowego

(73)

(74)

Skarga została złożona przez trzech producentów wspólnotowych reprezentujących większą część całkowitej znanej produkcji wspólnotowej produktu podobnego, tj. w tym przypadku ponad 40 %. Skarżący i jeden inny producent wspólnotowy w pełni współpracowali w dochodzeniu (patrz też: motyw 9). Te cztery przedsiębiorstwa reprezentują ponad 45 % całkowitej znanej produkcji wspólnotowej produktu podobnego. Jeden z tych producentów wspólnotowych dokonywał przywozu z ChRL w OD. Nie był to jednak jego główny obszar działalności i uznano, że przywóz ten stanowił reakcję na napływ tanich towarów po cenach dumpingowych, w szczególności w celu utrzymania konkurencyjności w gamie produktów niskiej jakości. Nie uważa się zatem za właściwe wyłączenie tego producenta z definicji przemysłu wspólnotowego. Na tej podstawie uważa się czterech producentów wspólnotowych, o których mowa powyżej w motywie 75, za stanowiących przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Będą oni zwani dalej „przemysłem wspólnotowym”. 4.3. Konsumpcja wspólnotowa

(75)

(76)

(77)

Przypomina się, że nie ma dokładnych statystyk Eurostatu dotyczących przywozu w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem. Ponadto nic nie wskazuje na znaczące ilości przywozu desek do prasowania z państw innych niż ChRL i Ukraina („państwa, których dotyczy postępowanie”). Konsumpcję we Wspólnocie ustalono zatem na podstawie następujących informacji: — wielkość sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie wytworzonego przez przemysł wspólnotowy,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.