Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 14

Strona 14 z 25

(92)

Do celu analizy podcięcia cenowego ceny importowe współpracujących producentów eksportujących zostały porównane z cenami przemysłu wspólnotowego, na podstawie średnich ważonych dla porównywalnych typów produktu w OD. Ceny przemysłu wspólnotowego dostosowano do poziomu ex-works, i porównano z cenami importowymi cif na granicy Wspólnoty, po ocleniu w stosownych przypadkach. To porównanie cen zostało dokonane w odniesieniu do transakcji na tym samym poziomie obrotu handlowego, należycie dostosowanych w razie potrzeby, i po odliczeniu obniżek i rabatów. Na podstawie cen współpracujących producentów eksportujących ustalone marginesy podcięcia, dla każdego kraju, wyrażone jako wartość procentowa cen przemysłu wspólnotowego, przedstawiają się następująco:


(93)

Kraj

Podcięcie cenowe

ChRL Ukraina

30,8 %–45,5 % 6,6 %

4.5. Sytuacja przemysłu wspólnotowego 4.5.1. Uwagi wstępne

(94)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszelkie czynniki i wskaźniki gospodarcze mające wpływ na stan przemysłu wspólnotowego. Pełna analiza tych czynników została przeprowadzona w odniesieniu do skarżących i innego w pełni współpracującego producenta, tzn. w odniesieniu do przemysłu wspólnotowego.

L 300/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

4.5.2. Wskaźniki szkody Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

2002 2003 2004 OD

Produkcja (sztuki) Wskaźnik: 2002 = 100 Moc produkcyjna (sztuki) Wskaźnik: 2002 = 100 Wykorzystanie mocy produkcyjnych Wskaźnik: 2002 = 100

2 851 796 100 5 304 158 100 54 % 100

2 814 254 99 5 304 158 100 53 % 99

2 578 175 90 5 304 158 100 49 % 90

2 229 641 78 5 484 620 103 41 % 76

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(95)

W okresie badanym produkcja przemysłu wspólnotowego spadła o 22 %. W OD nastąpił nieznaczny wzrost mocy produkcyjnych, ponieważ jeden producent wspólnotowy uruchomił dodatkowe moce produkcyjne, aby odnieść korzyść ze zwiększonej konsumpcji wskutek rozszerzenia UE. Niestety, tylko przywóz odniósł korzyść ze zwiększonej konsumpcji. W rezultacie stopień wykorzystania mocy produkcyjnych spadł poniżej poziomu produkcji w OD.

Zapasy

2002 2003 2004 OD

Zapasy (sztuki) Wskaźnik: 2002 = 100

96 729 100

131 811 136

180 518 187

144 543 149

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(96)

Między 2002 r. a OD nastąpił ogólny wzrost zapasów. Mimo że na ich poziom szczytowy w 2004 r. najprawdopodobniej po części wpływ miały zrealizowane i niedostarczone jeszcze klientom zamówienia, widoczna jest ogólna tendencja zwyżkowa.

Wielkość sprzedaży, cena sprzedaży i udział w rynku

2002 2003 2004 OD

Sprzedaż we WE (sztuki) Wskaźnik: 2002 = 100 Udział w rynku Wskaźnik: 2002 = 100 Ceny sprzedaży (EUR/jednostkę) Wskaźnik: 2002 = 100

2 605 381 100 39 % 100 12,99 100

2 567 285 99 38 % 97 12,31 95

2 348 934 90 33 % 84 11,17 86

2 050 373 79 24 % 61 11,18 86

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

31.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/29

(97)

Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego zmalała w całym okresie badanym i w OD do 79 % swojej pierwotnej wielkości. Taka tendencja spadkowa jest nawet bardziej niepokojąca, jeżeli rozpatruje się ją na tle rosnącej konsumpcji we Wspólnocie. W rzeczywistości przemysł wspólnotowy stracił 39 % swojego udziału w rynku między 2002 r. a OD.

(98)

Nie można było zaobserwować, aby przemysł wspólnotowy się rozwijał. Przemysł wspólnotowy faktycznie nie odniósł korzyści ze wzrostu rynku, tj. ze zwiększonej konsumpcji we Wspólnocie, a wręcz przeciwnie, stracił 21 % wielkości swojej sprzedaży w okresie badanym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.