Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 19

Strona 19 z 25

(129) Dochodzenie wykazało, że w okresie badanym wielkość przywozu z ChRL niesprzedawanego po

cenach dumpingowych wzrosła o 467 % wobec 856 % wzrostu przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie. W wartościach bezwzględnych wielkość przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, ponad pięciokrotnie przekroczyła wielkość przywozu po cenach niedumpingowych. Udział w rynku przywozu po cenach niedumpingowych z ChRL wzrósł o 343 %, natomiast udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych wzrósł o 647 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu po cenach niedumpingowych wzrosła w okresie badanym i, w wartościach bezwzględnych, kształtując się znacznie powyżej średniej ceny przywozu dumpingowego, jednak poniżej średniej ceny przemysłu wspólnotowego.


(130) W związku z powyższym tymczasowo stwierdza się, że jakikolwiek wpływ przywozu z ChRL

niesprzedawanego po cenach dumpingowych nie może zostać uznany za powodujący zerwanie związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych a istotną szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

5.3.5. Przywóz z krajów trzecich

(131) Niektóre strony argumentowały, że na rynek wspólnotowy dokonuje się rzekomo przywozu z Turcji

po cenach podobnych do cen z ChRL i we wciąż rosnących wielkościach, powodując tym samym szkodę dla przemysłu wspólnotowego.

(132) Odnośnie do tego należy zauważyć, że dochodzenie nie potwierdziło tych zarzutów. W trakcie

dochodzenia nie przedłożono dowodów świadczących o przywozie z Turcji. Ponadto współpracujący turecki producent desek do prasowania, o którym mowa powyżej w motywie 10, nie sprzedawał produktu podobnego do Wspólnoty. W toku dochodzenia nie ustalono również innych źródeł przywozu.

(133) Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane ustalenia, twierdzenie dotyczące przywozu z Turcji zostaje

odrzucone oraz stwierdza się, że przywóz z innych krajów nie spowodował istotnej szkody materialnej dla przemysłu wspólnotowego.

31.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/35

5.3.6. Szkoda powstała z winy własnej przemysłu

(134) Niektóre zainteresowane strony utrzymywały, że przemysł wspólnotowy sam przyczynił się do

szkody, ponieważ zabrakło z jego strony reakcji na zmiany w systemach dystrybucji i konsumpcji oraz w rozwoju technicznym, jeżeli chodzi o produkcję desek do prasowania. Ponadto twierdzono, że szkoda z własnej winy została również spowodowana przywozem chińskich desek do prasowania przez samych producentów wspólnotowych.

(135) Deski do prasowania produkowane we Wspólnocie są zwykle rozprowadzane za pośrednictwem

przedsiębiorstw handlowych lub, najczęściej, bezpośrednio dostarczane do sprzedawców detalicznych lub ich centrów dystrybucyjnych. Przywiezione deski do prasowania są zwykle rozprowadzane za pośrednictwem importerów/przedsiębiorstw handlowych lub za pośrednictwem centrów dystrybucyjnych/dostawczych dużych sieci sprzedaży detalicznej. W przypadku przywozu podział między obydwoma kanałami dystrybucji różni się w zależności od producentów eksportujących. We wszystkich przypadkach mogą być zaangażowani agenci. Ten system dystrybucji działa już od wielu lat i w tym czasie nie zaobserwowano żadnych znaczących i nagłych zmian. Przemysł wspólnotowy tradycyjnie zaopatruje zarówno małe przedsiębiorstwa handlu detalicznego, jak i duże sieci sprzedaży detalicznej. Tak więc za czynnik powodujący szkodę nie można uważać samego rosnącego udziału sprzedaży desek do prasowania realizowanej za pośrednictwem sieci sprzedaży detalicznej. Nie potwierdzono żadnych ważnych zmian w systemie konsumpcji.

(136) W odniesieniu do procesu i techniki produkcji, twierdzono, że przemysł wspólnotowy nie jest

w stanie zareagować na szczególne wymagania klientów/sprzedawców detalicznych ze względu na wysoki poziom zautomatyzowania swojej produkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.