Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 307 POZ 194 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na rzecz AZ i AZ Vastgoed BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 80) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 307 POZ 194 - Strona 2

Strona 2 z 2

Ponieważ w kwietniu 2004 r. sąd w Amsterdamie wydał nakaz zawieszenia wykonania umowy, nie doszło nigdy do przekazania gruntu zgodnie z umową z dnia 7 grudnia 2001 r.

(1) Dz.U. C 266 z 5.11.2003, str. 8. (2) Dz.U. C 266 z 5.11.2003, str. 8.

(3) Sąd w Amsterdamie (Gerechtshof Amsterdam), 1.4.2004, LJN: AO6912, 206/03 KG (www.rechtspraak.nl).

7.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/195

(10) W listopadzie 2004 r. holenderskie władze poinformowały


(14) W związku z powyższym należy zakończyć formalne

Komisję, że umowa zawarta dnia 7 grudnia 2001 r. pomiędzy gminą Alkmaar a AZ i AZ Vastgoed została rozwiązana.

(11) Królestwo Niderlandów utrzymuje, że przeprowadzono

postępowanie wyjaśniające z art. 88 ust. 2 traktatu WE dotyczące wyżej wymienionej umowy między gminą Alkmaar a AZ i AZ Vastgoed.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

nowe negocjacje, a niezależny ekspert przeprowadził wycenę działek zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie elementów pomocy państwa w sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne (1). Po wyżej wymienionej wycenie została zawarta nowa umowa miedzy gminą a Egedi BV (następca prawny AZ Vastgoed).

(12) W związku z powyższym umowa będąca przedmiotem

Artykuł 1 Niniejszym zamyka się formalne postępowanie wyjaśniające zgodne z art. 88 ust. 2 traktatu WE dotyczące AZ i AZ Vastgoed. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, 25 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji Neelie KROES Członek Komisji

formalnego postępowania wyjaśniającego została rozwiązana, w wyniku czego stało się ono bezprzedmiotowe i powinno zostać zakończone.

III. WNIOSKI

(13) Umowa będąca przedmiotem formalnego postępowania

wyjaśniającego została rozwiązana, w związku z czym postępowanie to stało się bezprzedmiotowe

(1) Dz.U. C 209 z 10.7.1997, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 307 POZ 194 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 219 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 30/2004 (ex NN 34/2004) przyznanej przez Portugalię zwalniającej z podatku dochodowego od osób prawnych zyski kapitałowe z pewnych operacji/transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwa publiczne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2950) (1)

 • Dz. U. L307 - 213 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. dotycząca pomocy państwa jaką Francja zamierza wdrożyć na rzecz spółki Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1540) (1)

 • Dz. U. L307 - 207 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4. aprīlis 2006 w sprawie planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen. Pomoc nr C 33/2005 (ex N 277/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1184) (1)

 • Dz. U. L307 - 205 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r. dotycząca pomocy państwa – Francja – Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa Air Lib (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 649) (1)

 • Dz. U. L307 - 196 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Magog Schiefergruben GmbH & Co.KG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 641) (1)

 • Dz. U. L307 - 159 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3931) (1)

 • Dz. U. L307 - 134 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, obecnie HSH Nordbank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004)3930) (1)

 • Dz. U. L307 - 110 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października.2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Hamburgische Landesbank – Girozentrale, obecnie HSH Nordbank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3928) (1)

 • Dz. U. L307 - 81 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania pomocy przez Niemcy na rzecz Bayerische Landesbank – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3927) (1)

 • Dz. U. L307 - 58 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3926) (1)

 • Dz. U. L307 - 22 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Westdeutsche Landesbank – Girozentrale, obecnie WestLB AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3925) (1)

 • Dz. U. L307 - 1 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Landesbank Berlin – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3924) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.