Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 307 POZ 194

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na rzecz AZ i AZ Vastgoed BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 80) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 307 POZ 194

Strona 1 z 2
L 307/194

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2006 r.

7.11.2006

w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na rzecz AZ i AZ Vastgoed BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 80)

(jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/743/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:


I. (1) POSTĘPOWANIE (6)

2004 r. zwróciła się do holenderskich władz o dodatkowe informacje. Władze holenderskie odpowiedziały w piśmie z dnia 5 lipca 2004 r., że gmina oraz AZ i AZ Vastgoed rzeczywiście rozważają podpisanie nowej umowy. Jednak ponownie zaznaczyły, że w związku z nakazem zawieszenia wydanym przez sądu (Gerechtshof) w Amsterdamie (3), umowa nie mogła wejść w życie. Holenderskie władze przekazały dodatkowe informacje w piśmie zarejestrowanym w dniu 5 listopada 2004 r., w którym potwierdzono, że strony zawarły nową umowę oraz że poprzednia umowa została rozwiązana.

II.

OPIS

W pismach zarejestrowanych w dniu 26 czerwca 2002 r. i 6 lutego 2003 r. do Komisji wpłynęły skargi dotyczące pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na rzecz klubu piłkarskiego AZ Alkmaar. Podczas wstępnej analizy skarg Komisja otrzymała dodatkowe informacje od stron wnoszących skargę oraz od holenderskich władz. W piśmie z dnia 23 lipca 2003 r. Komisja powiadomiła Królestwo Niderlandów o swojej decyzji o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu w odniesieniu do wspomnianych środków pomocy. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Królestwo Niderlandów wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie terminu przedstawiania uwag; wniosek ten został uwzględniony. W pismach zarejestrowanych w dniu 29. października i 5. listopada 2003 r. Królestwo Niderlandów przedstawiło odpowiedź na decyzję w sprawie wszczęcia postępowania. W grudniu 2003 r. Komisja otrzymała szereg pism z uwagami zainteresowanych stron. Zainteresowane strony przesłały dalsze uwagi w pismach zarejestrowanych w dniach 9 lutego, 6. kwietnia i 6. października 2004 r.

(9) (7)

W dniu 7 grudnia 2001 r. gmina Alkmaar zawarła umowę ze Stichting AZ i AZ Vastgoed BV (zwanymi dalej „AZ” i „AZ Vastgoed”) w sprawie nowej lokalizacji stadionu piłkarskiego. Wyżej wymieniona umowa między gminą Alkmaar z jednej strony a AZ i AZ Vastgoed z drugiej strony dotyczyła czterech transakcji związanych ze sprzedażą kilku działek gruntu.

(2)

(3)

Według holenderskich władz dwie działki zostały sprzedane AZ i AZ Vastgoed na budowę nowego stadionu, pomieszczeń gospodarczych i miejsc parkingowych. Gmina Alkmaar sprzedała AZ grunt, na którym zbudowany jest istniejący stadion. AZ i AZ Vastgoed miały przeprowadzić rozbiórkę starego stadionu, zagospodarować teren i zbudować 150 mieszkań. AZ została również sprzedana działka na budowę infrastruktury szkoleniowej. Umowa nakłada na kupujących grunt pewne zobowiązania. AZ i AZ Vastgoed zobowiązane są do zapewnienia i utrzymania określonej infrastruktury.

(8)

(4)

W lipcu 2003 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania; jeżeli umowa stanowiłaby pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, wątpliwym byłoby, czy pomoc dla AZ i AZ Vastgoed była zgodna z traktatem WE.

(5)

Wiosną 2004 r. Komisja uzyskała informację, że gmina ma zamiar renegocjować umowę z AZ i AZ Vastgoed. W związku z powyższym w piśmie z dnia 3 czerwca

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 307 POZ 194 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 219 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 30/2004 (ex NN 34/2004) przyznanej przez Portugalię zwalniającej z podatku dochodowego od osób prawnych zyski kapitałowe z pewnych operacji/transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwa publiczne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2950) (1)

 • Dz. U. L307 - 213 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. dotycząca pomocy państwa jaką Francja zamierza wdrożyć na rzecz spółki Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1540) (1)

 • Dz. U. L307 - 207 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4. aprīlis 2006 w sprawie planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen. Pomoc nr C 33/2005 (ex N 277/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1184) (1)

 • Dz. U. L307 - 205 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r. dotycząca pomocy państwa – Francja – Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa Air Lib (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 649) (1)

 • Dz. U. L307 - 196 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Magog Schiefergruben GmbH & Co.KG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 641) (1)

 • Dz. U. L307 - 159 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3931) (1)

 • Dz. U. L307 - 134 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, obecnie HSH Nordbank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004)3930) (1)

 • Dz. U. L307 - 110 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października.2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Hamburgische Landesbank – Girozentrale, obecnie HSH Nordbank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3928) (1)

 • Dz. U. L307 - 81 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania pomocy przez Niemcy na rzecz Bayerische Landesbank – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3927) (1)

 • Dz. U. L307 - 58 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3926) (1)

 • Dz. U. L307 - 22 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Westdeutsche Landesbank – Girozentrale, obecnie WestLB AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3925) (1)

 • Dz. U. L307 - 1 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Landesbank Berlin – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3924) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.