Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 12

Strona 12 z 36

1.4.4.

Dostępność W celu spełnienia wymogu dotyczącego udzielania informacji uzupełniających pracownicy biur Sirene mają bezpośredni lub pośredni dostęp do wszystkich stosownych informacji krajowych oraz porad specjalistów.

1.4.5.

Łączność Op e r ac yjna Państwa członkowskie Schengen podejmują wspólnie decyzję w sprawie wyboru kanału do wymiany informacji w ramach Sirene. Tylko w przypadkach gdy kanał ten jest niedostępny, ustala się inny, najodpowiedniejszy w danej sytuacji środek łączności w ramach dostępnych możliwości technicznych i zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości, jakie przekaz musi spełniać. Wiadomości pisemne dzielą się na dwie kategorie: wolny tekst i standardowe formularze. Te ostatnie muszą być sporządzane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w załączniku 5. Formularzy B (6), C (7) i D (8) już się nie używa, w związku z czym usunięto je z załącznika 5. W celu osiągnięcia jak największej skuteczności w dwustronnej komunikacji pomiędzy pracownikami biur Sirene używa się języka zrozumiałego dla obu stron.


(5) (6) (7) (8)

Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Informacje w następstwie wpisu dotyczącego bezpieczeństwa państwa Sprawdzanie, czy nie występuje podwójny wpis dotyczący tej samej osoby. Sprawdzanie, czy nie występuje podwójny wpis dotyczący tego samego pojazdu.

L 317/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Biuro Sirene w najkrótszym możliwym terminie odpowiada na wszystkie wnioski o udzielenie informacji przesłane przez inne państwa członkowskie za pośrednictwem ich własnych biur Sirene. W każdym wypadku odpowiedzi udziela się w ciągu 12 godzin. Pierwszeństwo zadań w codziennej pracy określa się na podstawie rodzaju wpisu i wagi sprawy.

Ni eope r a c y jna Biuro Sirene powinno posługiwać się specjalnym adresem e-mail SIS-NET do celów wymiany informacji nieoperacyjnych.

1.4.6.

Zasady transliteracji Obowiązują zasady transliteracji zamieszczone w załączniku 2.

1.4.7.

Jakość danych Każde biuro Sirene pełni funkcję koordynatora, zapewniając wysoką jakość danych wprowadzanych do SIS. W tym celu biurom Sirene przyznaje się uprawnienia na szczeblu krajowym konieczne do pełnienia wspomnianej roli zgodnie z ich właściwością na mocy art. 92 ust. 4 i art. 108. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie krajowej kontroli jakości danych, obejmującej przegląd wskaźników wpisów/trafień i treści danych. Należy ustanowić krajowe normy dotyczące szkolenia użytkowników końcowych na temat zasad i praktyki w zakresie jakości danych.

1.4.8.

Struktura Struktura organizacyjna wszystkich agencji krajowych odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę policyjną, w tym biur Sirene, musi wykluczać spory kompetencyjne z innymi organami krajowymi pełniącymi podobne funkcje oraz powielanie zadań.

1.4.9.

Archiwizacja a) Każde państwo członkowskie określa przepisy dotyczące przechowywania informacji. b) Biuro Sirene państwa członkowskiego dokonującego wpisu ma obowiązek udostępniać wszystkie informacje dotyczące własnych wpisów pozostałym państwom członkowskim. c) Archiwa każdego biura Sirene powinny umożliwiać szybki dostęp do informacji w celu przekazania ich w bardzo krótkim terminie. d) Akta i inne wiadomości przesyłane przez inne państwa członkowskie są przechowywane zgodnie z przepisami prawa krajowego w dziedzinie ochrony danych i prywatności obowiązującego w państwie członkowskim otrzymującym informacje. Zastosowanie mają również przepisy tytułu VI konwencji z Schengen i dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9). W miarę możliwości biura Sirene nie przechowują dłużej takich dodatkowych informacji, jeśli odpowiadający im wpis został usunięty. e) Przywłaszczenie tożsamości: Informacje na temat przywłaszczenia tożsamości powinny być usuwane po usunięciu odpowiadającego im wpisu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.