Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 26

Strona 26 z 36

Każdy kraj może stosować własną terminologię prawną do opisu form popełnienia przestępstwa. Podane informacje muszą być wystarczająco szczegółowe, aby inne biura Sirene mogły sprawdzić wpis, ale nie nazbyt szczegółowe, by nie obciążać nadmiernie systemu łączności. Jeżeli biura Sirene nie są w stanie odebrać wiadomości, ponieważ liczba pól ustalona dla danego formularza jest z przyczyn technicznych niewystarczająca, formularz M można wysłać z informacjami uzupełniającymi. Koniec przekazu oznacza się zdaniem „koniec wiadomości” w ostatnim formularzu (pole informacyjne 044 formularza A lub pole 083 formularza M).


3.4.3.

Wymiana dalszych informacji w celu ustalenia tożsamości osoby Biuro Sirene państwa członkowskiego dokonującego wpisu może również w razie konieczności udzielić dalszych informacji po przeprowadzeniu konsultacji lub na wniosek innego państwa członkowskiego, aby pomóc ustalić tożsamość danej osoby. Informacje te w szczególności dotyczą: — pochodzenia paszportu lub dokumentu tożsamości znajdującego się w posiadaniu osoby poszukiwanej, — numeru serii, daty i miejsca wydania oraz daty ważności paszportu lub dokumentu tożsamości, jak również organu wydającego, — wyglądu osoby poszukiwanej, — nazwiska i imienia matki i ojca osoby poszukiwanej, — tego, czy istnieją wpisy zawierające fotografie lub odciski palców danej osoby, — ostatniego znanego adresu. W miarę możliwości informacje te wraz z fotografiami i odciskami palców są dostępne w biurach Sirene lub zapewnia się stałą możliwość ich bezzwłocznego i szybkiego przekazania. Wspólnym celem jest minimalizacja ryzyka niesłusznego przetrzymywania w areszcie osoby, której dane są podobne do danych osoby, której dotyczy wpis.

3.4.4.

Przesyłanie formularzy A i M Informacje, o których mowa w pkt 3.3.1 i 3.3.2 powinny być przekazywane w najszybszy możliwy sposób. Państwo członkowskie dokonujące wpisu przesyła formularze A i M w momencie wprowadzania wpisu z art. 95 ust. 2 do SIS. Wszelkie dalsze informacje konieczne w celu ustalenia tożsamości są przekazywane po konsultacji lub na wniosek innego państwa członkowskiego. W razie potrzeby można przesłać wiele formularzy A i M dotyczących różnych europejskich/międzynarodowych nakazów aresztowania.

3.5.

Dodanie zastrzeżenia na wniosek innego państwa członkowskiego Artykuł 95 ust. 3 zezwala państwu członkowskiemu, do którego zwrócono się z wnioskiem, na odmówienie przeprowadzenia określonej procedury na swoim terytorium przez wystąpienie o dodanie zastrzeżenia do wpisu z art. 95. Równocześnie podaje się przyczyny złożenia wniosku o dodanie zastrzeżenia.

L 317/68

3.5.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Wymiana informacji w przypadku dodania zastrzeżenia Biura Sirene wymieniają informacje, tak aby państwa członkowskie mogły ocenić, czy dodanie zastrzeżenia jest konieczne. Zgodnie z art. 94 ust. 4 zastrzeżenie można dodać (lub usunąć) w dowolnym momencie. Każde państwo członkowskie w najkrótszym możliwym terminie wykrywa wpisy mogące wymagać zastrzeżenia.

3.5.2.

Konsultacje z państwami członkowskimi w celu dodania zastrzeżenia Przyjęto następującą procedurę: a) jeżeli dane państwo członkowskie żąda dodania zastrzeżenia, powinno zwrócić się w tym celu do państwa, które dokonało wpisu, podając przyczyny, dla których zastrzeżenie jest konieczne; b) po wymianie informacji może zaistnieć potrzeba zmiany lub usunięcia wpisu; może również nastąpić wycofanie wniosku o dodanie zastrzeżenia.

3.5.3.

Wniosek o dodanie zastrzeżenia Przyjęto następującą procedurę: a) państwo członkowskie, do którego zwrócono się z wnioskiem, zwraca się o dodanie zastrzeżenia do państwa, które dokonało wpisu z art. 95, wykorzystując do tego celu formularz F; b) państwo członkowskie, które dokonało wpisu, jest zobowiązane bezzwłocznie dodać zastrzeżenie, którego dotyczy wniosek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.