Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 32

Strona 32 z 36

Przekazane informacje są przechowywane jedynie tak długo, jak to jest niezbędne, i wykorzystywane jedynie w celu zapewnienia tym osobom odpowiedniej opieki medycznej. c) informacje przekazane jako uzupełnienie informacji określonych w tytule IV konwencji z Schengen, w szczególności dotyczące art. 99 i 100, przekazuje się na mocy art. 39 i 46 wspomnianej konwencji, jeżeli wymaga tego sytuacja po uzyskaniu trafienia (np. jeżeli ujawniono przestępstwo lub istnieje zagrożenie dla prawa i porządku, jeżeli przedmiot, pojazd lub osobę należy dokładniej zidentyfikować itp.). Zgodnie z art. 39 i 46 każde państwo członkowskie musi podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia wydajnej i skutecznej wymiany informacji.


6. 6.1.

WPISY Z ART. 98 (17) Wpisy z art. 98 Kolejność podejmowania/rozważania działań: — sprawdzenie, czy występują wielokrotne wpisy, odniesienie do pkt 2.1 ogólnych procedur, — wymiana informacji po uzyskaniu trafienia, — przywłaszczenie tożsamości, odniesienie do pkt 2.8 ogólnych procedur, — procedura Sirpit, odniesienie do pkt 2.9 ogólnych procedur, — dokonanie wpisu w SIS

6.2.

Działania podejmowane po uzyskaniu trafienia Użytkownik końcowy może zwrócić się do biura Sirene o udzielenie dodatkowych informacji w celu umożliwienia skutecznego wdrożenia procedur określonych w tabelach SIS 4, 10 lub 16, zamieszczonych w załączniku 4. Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, należy powiadomić o trafieniu i jego wyniku, chyba że wskazano inaczej. Procedura ta pociąga za sobą skutki techniczne, ponieważ wpis jest następnie przetwarzany. Może się okazać, że trzeba będzie go usunąć, stwarzając tym samym możliwość wprowadzenia innego wpisu, który wcześniej nie został dopuszczony przez system.

6.2.1.

Przekazywanie dalszych informacji Przyjęto następującą procedurę: a) biura Sirene mogą przekazać dalsze informacje dotyczące wpisów z art. 95–100, działając w imieniu władz sądowych, jeżeli informacje te wchodzą w zakres wzajemnej pomocy prawnej; b) informacje przekazane jako uzupełnienie informacji określonych w tytule IV konwencji z Schengen, w szczególności dotyczące art. 99 i 100, przekazuje się na mocy art. 39 i 46 wspomnianej konwencji, jeżeli wymaga tego sytuacja po uzyskaniu trafienia (np. jeżeli ujawniono przestępstwo lub istnieje zagrożenie dla prawa i porządku, jeżeli przedmiot, pojazd lub osobę należy dokładniej zidentyfikować itp.). Zgodnie z art. 39 i 46 każde państwo członkowskie musi podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia wydajnej i skutecznej wymiany informacji.

(17) Dane dotyczące świadków, osób wezwanych do stawienia się przed organami sądowymi w związku z postępowaniem karnym.

16.11.2006

7.

PL WPISY Z ART. 99 (18)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/75

Kolejność podejmowania/rozważania działań: — wstępna kontrola w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu procesu konsultacji, — sprawdzenie czy występują wielokrotne wpisy, odniesienie do pkt 2.1 ogólnych procedur, — dodanie zastrzeżenia na wniosek innego państwa członkowskiego, — wymiana informacji po uzyskaniu trafienia, — procedura Sirpit, odniesienie do pkt 2.9 ogólnych procedur.

7.1.

Wpisy z art. 99 ust. 2 a) Wprowadzenie wpisu do SIS. b) Dodanie zastrzeżenia na wniosek innego państwa członkowskiego.

7.2.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu a) Aby zapobiec niezgodności wpisów w dowolnej kategorii w związku z wprowadzaniem aliasu, zainteresowane państwa członkowskie powinny wymieniać dane na temat tych aliasów i przekazywać sobie wszelkie stosowne informacje dotyczące prawdziwej tożsamości osoby poszukiwanej. Strona, która dokonała wpisu, odpowiada za dodanie aliasów. Jeżeli państwo trzecie odkryje jakiś alias, powinno przekazać sprawę stronie, która dokonała wpisu, chyba że to państwo trzecie samo dokonuje wpisu dotyczącego tego aliasu. b) Należy informować inne państwa członkowskie o aliasach wiążących się z wpisami z art. 99. W razie konieczności biura Sirene przekazują te informacje swoim organom krajowym odpowiedzialnym za wpisy ujęte w danej kategorii. c) Wprowadzenie wpisu do SIS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.