Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 4

Strona 4 z 36

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Szkolenia . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wymiana pracowników . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Infrastruktura techniczna . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Automatyczne wprowadzanie danych . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Automatyczne usuwanie danych . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wymiana danych między biurami Sirene . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Jakość danych SIS . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . PROCEDURY OGÓLNE . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wielokrotne wpisy (art. 107) . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wymiana informacji dotyczących wielokrotnych wpisów . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Sprawdzanie, czy występują wielokrotne wpisy dotyczące tej samej osoby . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Negocjacje dotyczące nowego wpisu w przypadkach, gdy jest on niezgodny z istniejącym wpisem (formularz E) .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Przekazywanie dalszych informacji .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Przypadki, gdy nie można zastosować procedur po uzyskaniu trafienia (art. 104 ust. 3) . . . . . . . . .. . . . . . . Przypadki, gdy pierwotny cel wpisu ulega zmianie (art. 102 ust. 3) . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Procedury zmiany pierwotnego celu wpisu . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 47 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 54 54 55 55 55 56


(1) Poniższy tekst jest identyczny z tekstem zamieszczonym w załączniku do decyzji 2006/757/WE (patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

L 317/44

2.5. 2.5.1. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.7. 2.8. 2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. 2.9.6. 2.9.6.1. 2.9.6.2. 2.9.6.3. 2.10. 2.10.1. 2.11. 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3. 2.11.4. 2.11.5. 2.11.6. 2.12. 2.13. 2.13.1. 2.13.2. 2.14. 2.14.1. 2.14.2. 2.14.3. 2.14.4. 3. 3.1. 3.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dane, w których wykryto błąd prawny lub faktyczny (art. 106) . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.