Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 9

Strona 9 z 36

. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wpisy z art. 99 ust. 2 . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wprowadzanie danych dotyczących aliasu . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Konsultacje z państwami członkowskimi przed dokonaniem wpisu ze względów bezpieczeństwa państwa . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Dodanie zastrzeżenia . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wymiana informacji w przypadku dodania zastrzeżenia . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Konsultacje z państwami członkowskimi w celu dodania zastrzeżenia . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wniosek o dodanie zastrzeżenia . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Przekazywanie dalszych informacji po uzyskaniu trafienia .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . WPISY Z ART. 100 . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wpisy dotyczące pojazdów dokonane na podstawie art. 100 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Sprawdzenie, czy występują wielokrotne wpisy dotyczące danego pojazdu . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Szczególny przypadek wpisów dotyczących pojazdów . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Przekazywanie dalszych informacji po uzyskaniu trafienia .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . DANE STATYSTYCZNE . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78


16.11.2006

16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WSTĘP

L 317/47

Dnia 14 czerwca 1985 r. pięć krajów (Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów) podpisało w Schengen, luksemburskim miasteczku, układ mający umożliwić „wszystkim obywatelom państw członkowskich swobodne przekraczanie granic wewnętrznych” i „swobodny przepływ towarów i usług”. Jednym z warunków stosowania tego układu była zasada, że zniesienie granic wewnętrznych nie powinno zagrażać bezpieczeństwu państwa. Oznacza to, że całe terytorium państw członkowskich musi być chronione. Po wejściu układu w życie zlecono kilku wyspecjalizowanym grupom analizę praktycznych środków, aby uniknąć niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa. Praktyczne wyniki tych prac można znaleźć w dwóch dokumentach, z których jeden jest techniczny (studium wykonalności), a drugi prawny (konwencja). W studium wykonalności, przedłożonym w listopadzie 1988 r. ministrom i sekretarzom stanu pięciu krajów będących sygnatariuszami układu, określono ogólne techniczne zasady konieczne do utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). W studium nie tylko opisano strukturę systemu informacyjnego, ale również najważniejsze szczegóły dotyczące jego organizacji w celu zapewnienia sprawnego działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.