Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2006-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/5

Kod produktu

Miejsce przeznaJednostka miary czenia

Wysokość refundacji

Kod produktu

Miejsce przeznaJednostka miary czenia

Wysokość refundacji

0403 90 59 9310 0403 90 59 9340 0403 90 59 9370 0404 90 21 9120 0404 90 21 9160 0404 90 23 9120 0404 90 23 9130 0404 90 23 9140 0404 90 23 9150 0404 90 81 9100 0404 90 83 9110 0404 90 83 9130 0404 90 83 9150 0404 90 83 9170 0405 10 11 9500 0405 10 11 9700 0405 10 19 9500 0405 10 19 9700 0405 10 30 9100 0405 10 30 9300 0405 10 30 9700 0405 10 50 9500 0405 10 50 9700 0405 10 90 9000 0405 20 90 9500 0405 20 90 9700 0405 90 10 9000


L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20 L02 L20

EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

12,89 18,42 18,87 26,94 18,87 26,94 — — — — — — 21,72 27,86 22,66 29,09 24,14 31,00 — — — — 21,72 27,86 22,66 29,09 24,14 31,00 71,28 96,10 73,05 98,50 71,28 96,10 73,05 98,50 71,28 96,10 73,05 98,50 73,05 98,50 71,28 96,10 73,05 98,50 75,73 102,11 66,83 90,10 69,49 93,69 91,18 122,93

0405 90 90 9000 0406 10 20 9640 0406 10 20 9650 0406 10 20 9830 0406 10 20 9850 0406 20 90 9913 0406 20 90 9915 0406 20 90 9917 0406 20 90 9919 0406 30 31 9730 0406 30 31 9930 0406 30 31 9950 0406 30 39 9500 0406 30 39 9700 0406 30 39 9930 0406 30 39 9950 0406 40 50 9000 0406 40 90 9000 0406 90 13 9000 0406 90 15 9100 0406 90 17 9100 0406 90 21 9900 0406 90 23 9900 0406 90 25 9900 0406 90 27 9900 0406 90 31 9119 0406 90 33 9119

L02 L20 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40

EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

72,92 98,32 22,65 28,32 18,89 23,60 7,01 8,75 8,49 10,61 16,82 21,01 22,83 28,54 24,26 30,32 27,10 33,89 3,02 7,09 3,02 7,09 4,39 10,31 3,02 7,09 4,39 10,31 4,39 10,31 4,98 11,66 26,64 33,29 27,36 34,20 30,32 43,40 31,35 44,86 31,35 44,86 30,47 43,50 27,31 39,27 26,79 38,34 24,26 34,73 22,43 32,15 22,43 32,15

L 318/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2006

Kod produktu

Miejsce przeznaJednostka miary czenia

Wysokość refundacji

Kod produktu

Miejsce przeznaJednostka miary czenia

Wysokość refundacji

0406 90 35 9190 0406 90 35 9990 0406 90 37 9000 0406 90 61 9000 0406 90 63 9100 0406 90 63 9900 0406 90 69 9910 0406 90 73 9900 0406 90 75 9900 0406 90 76 9300 0406 90 76 9400 0406 90 76 9500 0406 90 78 9100 0406 90 78 9300 0406 90 79 9900 0406 90 81 9900 0406 90 85 9930

(1)

L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40

EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100 EUR/100

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

31,94 45,94 31,94 45,94 30,32 43,40 34,52 49,96 34,01 49,05 32,69 47,37 33,17 48,07 27,91 39,99 28,47 40,93 25,27 36,17 28,30 40,52 26,21 37,20 27,72 40,50 27,46 39,22 22,67 32,60 28,30 40,52 31,02 44,67

0406 90 85 9970 0406 90 86 9200 0406 90 86 9400 0406 90 86 9900 0406 90 87 9300 0406 90 87 9400 0406 90 87 9951 0406 90 87 9971 0406 90 87 9973 0406 90 87 9974 0406 90 87 9975 0406 90 87 9979 0406 90 88 9300 0406 90 88 9500

L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

28,47 40,93 27,52 40,79 29,48 43,11 31,02 44,67 25,62 37,86 26,16 38,24 27,80 39,79 27,80 39,79 27,29 39,07 29,24 41,66 28,99 40,97 27,31 39,27 22,63 33,32 23,33 33,34

W odniesieniu do odpowiednich produktów przeznaczonych na eksport do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu 2006/2007, o których mowa w decyzji 98/486/WE i przy spełnieniu wymogów art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999, należy stosować następujące stawki: a) produkty objęte kodem CN 0402 10 11 9000 oraz 0402 10 19 9000: b) produkty objęte kodami CN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 oraz 0402 21 99 9200: 0,00 EUR/100 kg 28,00 EUR/100 kg

Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób: L02: Andora i Gibraltar.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 47 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 44 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 43 z 200617.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odnowienia niektórych środków ograniczających skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L318 - 42 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 31 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 3/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 27 z 200617.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5400) (1)

 • Dz. U. L318 - 26 z 200617.11.2006

  Informacje dotyczące daty wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

 • Dz. U. L318 - 17 z 200617.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L318 - 15 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L318 - 13 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1698/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L318 - 11 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 9 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy i szkarłacicy w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L318 - 7 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L318 - 1 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.