Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 17

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 17

Strona 1 z 13
18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/17

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r. A. Pismo rządu Gabonu Szanowny Panie, nawiązując do protokołu parafowanego dnia 28 października 2005 r., określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r., mam zaszczyt powiadomić Pana, że Gabon jest gotów zastosować ten protokół tymczasowo, począwszy od dnia 3 grudnia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z jego art. 13, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku zakładamy, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu nastąpi do dnia 30 września 2006 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku, W imieniu rządu Gabonu


B. Pismo Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie, mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści: „Nawiązując do protokołu parafowanego dnia 28 października 2005 r., określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r., mam zaszczyt powiadomić Pana, że Gabon jest gotów zastosować ten protokół tymczasowo, począwszy od dnia 3 grudnia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z jego art. 13, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku zakładamy, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu nastąpi do dnia 30 września 2006 r.”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku, W imieniu Rady Unii Europejskiej

L 319/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

PROTOKÓŁ określający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r. Artykuł 1 Okres stosowania i wielkości dopuszczalnych połowów 1. Począwszy od dnia 3 grudnia 2005 r. przez okres 6 lat, wielkości dopuszczalnych połowów przyznane na podstawie art. 5 umowy są następujące: 4. Jeżeli całkowita wielkość połowów statków Wspólnoty na wodach Gabonu przekracza 11 000 ton rocznie, kwota rocznej rekompensaty finansowej zostanie zwiększona o 65 EUR za każdą dodatkową tonę połowu. Jednakże całkowita roczna kwota wypłacana przez Wspólnotę nie może przekraczać podwójnej kwoty określonej w ust. 3 (1 430 000 EUR). Gdy wielkość połowów statków Wspólnoty przekracza wielkość odpowiadającą podwojonej całkowitej kwocie rocznej, kwota należna za wielkość przekraczającą ten limit jest wypłacana w roku następnym.

Gatunki daleko migrujące (gatunki wymienione w załączniku 1 do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1982 r.)

— sejnery chłodnie do połowu tuńczyków: 24 statki,

— taklowce powierzchniowe: 16 statków.

5. Wniesienie rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje do dnia 30 września 2006 r. w odniesieniu do pierwszego roku i do dnia 30 czerwca 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r. i 2011 r. w odniesieniu do kolejnych lat.

2. Ustęp 1 stosowany jest z zastrzeżeniem postanowień art. 4 i 5 niniejszego protokołu.

6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6, przeznaczenie tej rekompensaty podlega wyłącznej kompetencji władz Gabonu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 51 z 200618.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (  Dz.U. L 267 z 27.9.2006)

 • Dz. U. L319 - 49 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. określająca skład Grupy Koordynującej ds. Gazu (1)

 • Dz. U. L319 - 46 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przeciwko Indiom zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów oraz innymi właściwymi przepisami WTO w odniesieniu do przeszkody w handlu, jaką stanowią utrzymana przez Indie dodatkowa należność celna na przywożone wino i napoje spirytusowe oraz szczególna dodatkowa należność celna na przywożone napoje spirytusowe, a także zakaz sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych utrzymany przez indyjski stan Tamil Nadu

 • Dz. U. L319 - 37 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 15 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L319 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L319 - 9 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIbcd (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L319 - 8 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 52. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L319 - 7 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 20. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 5 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 20. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 3 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 20. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.