Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/23

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Długość zmiennej

Format zmiennej

Opis zmiennej

Uwagi na temat zmiennej

D13c

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – przedmiot działalności USZ Rola struktury formalnej – procedury budżetowe związane z USZ Rola struktury formalnej – procedura wyboru zewnętrznych podmiotów realizujących zewnętrzne USZ Rola struktury formalnej wyników szkolenia – ocena


D13d

QL

1

Num

D13e

QL

1

Num

D13f

QL

1

Num

D14a

QL

1

Num

Usługi doradcze finansowane z funduszy publicznych, w celu określenia potrzeb szkoleniowych i/lub sporządzenia planów szkoleniowych Subsydia finansowe na pokrycie kosztów szkolenia osób zatrudnionych Ulgi podatkowe od wydatków na szkolenia osób zatrudnionych Procedury gwarantujące poziom merytoryczny realizatorów szkoleń (np. poprzez rejestry krajowe, ocenę itd.) Zapewnianie uznanych norm i wytycznych dla kwalifikacji i certyfikacji Wysokie koszty kursów USZ Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D14b

QL

1

Num

D14c

QL

1

Num

D14d

QL

1

Num

D14e

QL

1

Num

D15a

QL

1

Num

D15b

QL

1

Num

Brak stosownych kursów USZ na rynku

D15c

QL

1

Num

Trudności w ocenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie USZ Główne działania szkoleniowe zostały zrealizowane w poprzednim roku Duże obciążenie pracą i ograniczony czas osób zatrudnionych Obecny poziom szkolenia jest odpowiedni dla potrzeb przedsiębiorstwa Większy nacisk na PSZ (początkowe szkolenie zawodowe) niż na USZ Inne powody

D15d

QL

1

Num

D15e

QL

1

Num

D15f

QL

1

Num

D15g

QL

1

Num

D15h

QL

1

Num

E1a

QL

1

Num

Obecne kwalifikacje i umiejętności odpowiadają obecnym potrzebom przedsiębiorstwa Preferowaną strategią przedsiębiorstwa było zatrudnienie osób z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami Przedsiębiorstwo miało trudności z określeniem potrzeb w zakresie USZ

E1b

QL

1

Num

E1c

QL

1

Num

L 32/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Długość zmiennej

Format zmiennej

Opis zmiennej

Uwagi na temat zmiennej

E1d

QL

1

Num

Brak stosownych kursów USZ na rynku

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1e

QL

1

Num

Koszty kursów USZ były zbyt wysokie dla przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo przedkładało PSZ nad USZ Inwestycję w USZ poczyniono w poprzednim roku i nie zaistniała potrzeba powtarzania jej w 2005 r. Osoby zatrudnione nie dysponowały czasem na uczestnictwo w USZ Inne powody Łączna liczba uczestników w przedsiębiorstwie w roku 2005

E1f

QL

1

Num

E1g

QL

1

Num

E1h

QL

1

Num

E1i

QL

1

Num

F1tot05

Podstawowa

QT

6

Num

PSZ

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

F1m05

QT

6

Num

Łączna liczba mężczyzn uczestniczących w PSZ w przedsiębiorstwie w roku 2005 Łączna liczba kobiet uczestniczących w PSZ w przedsiębiorstwie w roku 2005 Flaga – indywidualne koszty pracy związane z PSZ Koszty PSZ – koszty pracy osób zapisanych na kursy w ramach PSZ Flaga – inne koszty związane z PSZ Koszty PSZ – inne koszty – opłaty za szkolenie, koszty podróży, materiały dydaktyczne, koszty ośrodków szkoleniowych itd. Flaga – koszty pracy realizatora szkoleń lub mentora PSZ Koszty PSZ – koszty pracy realizatorów szkoleń lub mentorów PSZ Flaga – wpłaty PSZ Wpłaty PSZ Flaga – wpływy PSZ Wpływy PSZ Łącznie koszty PSZ (F2b + F3a – F3b) W euro Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w euro W euro W euro W euro

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 93 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Urugwaju do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 233) (1)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (1)

 • Dz. U. L32 - 82 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. dotycząca programu pomocy, który zamierzają wprowadzić Włochy, region Piemont, na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na jego terytorium (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3520) (1)

 • Dz. U. L32 - 80 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

 • Dz. U. L32 - 54 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

 • Dz. U. L32 - 44 z 20064.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 43 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L32 - 41 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 186/2006

 • Dz. U. L32 - 39 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L32 - 34 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 13 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia europejskiej normy EN ISO 14001:2004 i uchylające decyzję 97/265/WE

 • Dz. U. L32 - 3 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L32 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.