Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 13 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 13 - Strona 9

Strona 9 z 11

18.11.2006

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L L L L L L L L L L

280 z 4.11.2000, str. 46. 280 z 4.11.2000, str. 52. 280 z 4.11.2000, str. 63. 10 z 13.1.2001, str. 59. 221 z 17.8.2001, str. 40. 221 z 17.8.2001, str. 45. 221 z 17.8.2001, str. 50. 11 z 15.1.2002, str. 25. 11 z 15.1.2002, str. 31. 11 z 15.1.2002, str. 36. 163 z 21.6.2002, str. 24. 301 z 5.11.2002, str. 1. 301 z 5.11.2002, str. 6. 301 z 5.11.2002, str. 11. 301 z 5.11.2002, str. 19. 301 z 5.11.2002, str. 24. 301 z 5.11.2002, str. 33.


18.11.2006

PL

65)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja Komisji 2002/860/WE z dnia 29 października 2002 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze Szwajcarii (1). Decyzja Komisji 2002/861/WE z dnia 29 października 2002 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Hondurasu (2). Decyzja Komisji 2002/862/WE z dnia 29 października 2002 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Kazachstanu (3). Decyzja Komisji 2003/302/WE z dnia 25 kwietnia 2003 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze Sri Lanki (4). Decyzja Komisji 2003/608/WE z dnia 18 sierpnia 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Majotty (5). Decyzja Komisji 2003/609/WE z dnia 18 sierpnia 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Saint Pierre i Miquelon (6). Decyzja Komisji 2003/759/WE z dnia 15 października 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Belize (7). Decyzja Komisji 2003/760/WE z dnia 15 października 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Polinezji Francuskiej (8). Decyzja Komisji 2003/761/WE z dnia 15 października 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ( 9). Decyzja Komisji 2003/762/WE z dnia 15 października 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Antyli Niderlandzkich ( 10). Decyzja Komisji 2003/763/WE z dnia 15 października 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Republiki Zielonego Przylądka (11). Decyzja Komisji 2004/37/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Serbii i Czarnogóry (12). Decyzja Komisji 2004/38/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Egiptu (13). Decyzja Komisji 2000/39/WE z dnia 23 grudnia 2003 r ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Kenii i uchylająca decyzję 2000/759/WE (14). Decyzja Komisji 2004/40/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Gujany (15). Decyzja Komisji 2004/360/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Zimbabwe (16). Decyzja Komisji 2004/361/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Rumunii (17).

L 320/43

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 13 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 58 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5167) (1)

 • Dz. U. L320 - 53 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171) (1)

 • Dz. U. L320 - 50 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175) (1)

 • Dz. U. L320 - 47 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L320 - 46 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L320 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.