Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 323 POZ 43

Tytuł:

Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 323 POZ 43

22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/43

Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006 (2006/764/WE, Euratom)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) przyjętego przez Zarząd w dniu 10 czerwca 2004 r., „budżet i budżety zmieniające, w kształcie ostatecznie uchwalonym, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Drugi budżet korygujący EMEA na rok 2006 został uchwalony przez Zarząd w dniu 13 października 2006 r. (MB/395491/2006).


(w EUR) Pozycja Opis Budżet 2004 Budżet 2005 Budżet 2006 Korekty Poprawiony budżet 2006

Dochody 100 201 Pobrane opłaty Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze 67 350 400 3 985 264 77 455 000 5 000 000 83 580 000 6 400 000 9 000 000 1 000 000 10 000 000 Budżet razem Wydatki 3010 3011 Ocena produktów leczniczych Ocena określonych sierocych produktów leczniczych 28 866 966 2 789 360 29 232 000 5 485 000 37 058 000 4 476 000 9 000 000 1 000 000 10 000 000 Budżet razem 96 714 409 111 835 000 128 676 000 10 000 000 138 676 000 46 058 000 5 476 000 99 385 425 111 835 000 128 676 000 10 000 000 138 676 000 92 580 000 7 400 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 323 POZ 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 1 z 200622.11.2006

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

  • Dz. U. L323 - 0 z 200622.11.2006

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.