Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 326 POZ 43

Tytuł:

Regulamin nr 59 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumiących

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 326 POZ 43

Strona 1 z 9
24.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/43

Regulamin nr 59 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumiących

1. ZAKRES

Niniejszy regulamin obejmuje przepisy dotyczące homologacji układów tłumiących lub ich elementów jakie mogą być montowane w jednym lub większej liczbie typów pojazdów silnikowych kategorii M1 i N1 (1) jako części zamienne.


2. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. „układ tłumiący” oznacza pełny zestaw elementów niezbędnych do ograniczenia hałasu wytwarzanego przez silnik pojazdu silnikowego i jego układ wydechowy; „element układu tłumiącego” oznacza jeden z odrębnych elementów, które razem tworzą układ wydechowy (np. sam tłumik, komora rozprężeniowa, rezonator); „układ tłumiący różnych typów” oznacza układ tłumiący, który różni się znacząco pod takimi względami, jak: ich elementy noszą różne nazwy lub znaki handlowe; charakterystyka materiałów składających się na element jest różna lub elementy różnią się pod względem kształtu lub rozmiaru, modyfikacja dotycząca powłoki (ocynkowana, pokryta aluminium itp.) nie jest uważana za zmieniającą typ; zasady działania co najmniej jednego elementu są różne; ich elementy są łączone w różny sposób; „zamienny układ tłumiący lub jego elementy” oznacza dowolną część układu wydechowego zgodnie z definicją w ppkt 2.1.powyżej, przeznaczoną do użytku w pojeździe, inną niż część typu zamontowanego w tym pojeździe przy składaniu wniosku o homologację typu zgodnie z niniejszym regulaminem; „homologacja zamiennego układu tłumiącego lub jego elementów” oznacza homologację całości lub części układu tłumiącego, który można przystosować do jednego lub większej liczby typów pojazdów silnikowych, jeśli chodzi o ograniczenie poziomu hałasu; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych, które nie różnią się znacząco pod takimi względami, jak: linie i materiały składowe karoserii (w szczególności komory silnika i jej wygłuszenia); długość i szerokość pojazdu; typ silnika (zapłon iskrowy, wysokoprężny, dwusuw lub czterosuw, silnik tłokowy lub obrotowy), liczba i pojemność cylindrów, liczba gaźników, ustawienie zaworów, maksymalna moc i odpowiadająca jej prędkość silnika (obr./min) itp.; liczba i przełożenie biegów, całkowite przełożenie przekładni; liczba, typ i rozmieszczenie układów wydechowych; oraz liczba, typ i rozmieszczenie wlotów powietrza.

2.3.3. 2.3.4. 2.4.

2.5.

2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3.

2.6.4. 2.6.5. 2.6.6.

(1) Kategoria M: Pojazdy o napędzie silnikowym wyposażone w co najmniej cztery koła lub trzy koła, w przypadku gdy ich maksymalna masa przekracza jedną tonę metryczną, służące do przewozu pasażerów. (Pojazdy naczepowe składające się z dwóch na stałe połączonych elementów naczepowych traktowane są jako pojedyncze pojazdy). Kategoria M1: Pojazdy używane do przewozu pasażerów, wyposażone w nie więcej niż osiem siedzeń poza fotelem kierowcy. Kategoria N: Pojazdy o napędzie silnikowym mające co najmniej cztery koła lub trzy koła, w przypadku gdy ich maksymalna masa przekracza jedną tonę metryczną, służące do przewozu towarów. Kategoria N1: Pojazdy używane do przewozu towarów, o maksymalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony metrycznej. Zgodne z „Klasyfikacją pojazdów” w regulaminie nr 13 (E/ECE/324 — E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.2, ppkt 5.2).

L 326/44

3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ

24.11.2006

3.1. 3.2. 3.2.1.

Wniosek o homologację zamiennego układu tłumiącego lub jego elementów składa jego producenta lub jego właściwie umocowany przedstawiciel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 326 POZ 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L326 - 55 z 200624.11.2006

    Regulamin nr 85 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych lub elektrycznych układów napędowych przeznaczonych do napędzania pojazdów silnikowych kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy netto oraz maksymalnej mocy po 30 minutach elektrycznych układów napędowych

  • Dz. U. L326 - 1 z 200624.11.2006

    Regulamin nr 24 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.