Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 3

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów zawierające uzgodnienia z Nową Zelandią dotyczące zmian w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 3

Strona 1 z 17
5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/3

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW

zawierające uzgodnienia z Nową Zelandią dotyczące zmian w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi A. List Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia 19 czerwca 2006 r.

Szanowny Panie! Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi proponuję wprowadzenie w załącznikach V i VIII do tej Umowy następujących zmian: Zgodnie z zaleceniami wspólnego komitetu zarządzającego powołanego na mocy art. 16 ust. 1 Umowy tekst załączników V i VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego porozumienia. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Nowa Zelandia zgadza się z tymi zmianami w załączniku do Umowy. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku, W imieniu Wspólnoty Europejskiej


Paola TESTORI COGGI

L 338/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej B. List z Nowej Zelandii

5.12.2006

Bruksela, dnia 4 sierpnia 2006 r.

Szanowna Pani! Niniejszym mam zaszczyt przedstawić odpowiedź na Państwa list dotyczący proponowanych zmian w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Mam zaszczyt potwierdzić, że Nowa Zelandia akceptuje proponowane zmiany, zgodnie z zaleceniem wspólnego komitetu zarządzającego powołanego na mocy art. 16 ust. 1 Umowy, których kopia jest załączona do niniejszego listu. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku. W imieniu właściwych władz Nowej Zelandii

Andrew McKENZIE

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/5

Załącznik „ZAŁĄCZNIK V UZNAWANIE ŚRODKÓW SANITARNYCH

Glosariusz Tak (1) Tak (2) Tak (3) BO E [] Nie AI BSE C Przewóz pod nadzorem weterynaryjnym CSF EBL WE/NZ EIA IBD IBR prot. ND Brak OIE PAP PM Normy SVD UHT Równoważność uzgodniona – stosowane będą wzorcowe poświadczenia zdrowotności Równoważność zasadniczo uzgodniona – pewne kwestie szczegółowe muszą zostać rozstrzygnięte; do tego czasu stosowana będzie istniejąca certyfikacja Równoważność w formie zgodności z wymogami strony dokonującej przywozu – stosowana będzie istniejąca certyfikacja Brak oceny – do tego czasu stosowana będzie istniejąca certyfikacja W trakcie oceny – w trakcie badania – do tego czasu stosowana będzie istniejąca certyfikacja Kwestie, które wkrótce mają zostać rozstrzygnięte Nierównoważne i/lub konieczna jest dalsza ocena. Wymiana handlowa jest możliwa, jeżeli eksporter spełni wymagania importera Grypa ptaków (Avian influenza) Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy) Celsjusz Rozdział XI punkt 7 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

Klasyczny pomór świń (Classical swine fever) Enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis) Wspólnota Europejska/Nowa Zelandia Niedokrwistość zakaźna koni (Equine infectious anaemia) Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (Infectious bursal disease) Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (Infectious bovine rhinotracheitis) Protokół Rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease) Brak warunków specjalnych Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt Przetworzone białko zwierzęce Badanie poubojowe (post mortem) Norma(-y) Choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease) Sterylizacja momentalna (ultra high temperature)

Sekcja 1 Plazma zarodkowa i żywe zwierzęta

L 338/6

Wywóz z WE do Nowej Zelandii (1) Towar Warunki handlowe Normy WE Normy NZ Równoważność Warunki handlowe Warunki szczególne Działanie Normy NZ

Wywóz z Nowej Zelandii do WE Równoważność Warunki szczególne Działanie

PL

Normy WE

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 45 z 20065.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3708) (1)

  • Dz. U. L338 - 1 z 20065.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3327) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.