Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 45 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3708) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 45 - Strona 7

Strona 7 z 8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Inne produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania paszy w tym pokarmu dla zwierząt domowych, produktów farmaceutycznych i technicznych Na pasze Bydło, owce, kozy, świnie, koniowate, dzikie zwierzęta hodowlane (świnie, zwierzyna płowa), zwierzyna łowna (świnie, zwierzyna płowa) Dla celów farmaceutycznych lub technicznych Bydło, owce, kozy, świnie, koniowate, dzikie zwierzęta hodowlane (świnie, zwierzyna płowa), zwierzyna łowna (świnie, zwierzyna płowa) Inne gatunki 23.1 Załącznik IV Nie dotyczy Transport pośredni Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001


23.2

Załącznik IV

Nie dotyczy

23.3

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002

Nie dotyczy

24. Produkty pszczelarskie – nie do spożycia przez ludzi (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002) 24 25. Trofea po zwierzynie dzikiej Kopytne Ptasie 25 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy

26. Obornik (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002) 26 Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Nie dotyczy Dodatkowa deklaracja TSE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Tabelę należy czytać wraz z załącznikiem V do umowy, dołączonym do decyzji Rady 97/132/WE, zwracając szczególną uwagę na warunki specjalne tam opisane. W przypadku zwierząt żywych. Forma, w jakiej wprowadzany jest produkt. Odniesienie do prawodawstwa obejmuje wszystkie kolejne zmiany.

L 338/57

L 338/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK II

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/59

L 338/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK III

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/61

L 338/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK IV

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/63

L 338/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK V

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/65

L 338/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK VI

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/67

L 338/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK VII Wywóz przywożonych produktów zwierzęcych

W każdym przypadku produkt: — — pochodzi z kraju trzeciego kwalifikującego się do wywozu produktu do Wspólnoty Europejskiej, pochodzi z zakładów kwalifikujących się do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, oraz — kwalifikuje się do wywozu do Wspólnoty Europejskiej.

Do podpisanego świadectwa zdrowia Nowej Zelandii należy dołączyć kopię świadectwa eksportowego; kopia ta powinna być potwierdzona jako »poświadczona kopia oryginału« i podpisana przez urzędnika poświadczającego. Oryginał lub poświadczona kopia świadectwa przywozu jest przechowywana przez urzędnika poświadczającego.

Na wzorze świadectw przewidzianych w załączniku I umieszcza się następujące dodatkowe oświadczenie(-a). Oświadczenia są umieszczone w językach, o których mowa w art. 2 decyzji Komisji 2003/56/WE. 1. Pochodzenie mieszane W przypadku produktów zwierzęcych przywiezionych do Nowej Zelandii, przechowywanych i przetwarzanych w zakładach umieszczonych w wykazie WE wraz produktem pochodzącym z Nowej Zelandii (np. przesyłka jest pochodzenia mieszanego) na odpowiednim wzorze świadectw podanych w załączniku I umieszcza się następujące oświadczenie: »Końcowy produkt niżej opisany pochodzi częściowo z surowców i/lub produktu, który: (i) został przywieziony do Nowej Zelandii z ....................................................................…

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 45 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 3 z 20065.12.2006

    Porozumienie w formie wymiany listów zawierające uzgodnienia z Nową Zelandią dotyczące zmian w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

  • Dz. U. L338 - 1 z 20065.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3327) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.