Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 364 POZ 5 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 364 POZ 5 - Strona 18

Strona 18 z 21

50

3.4.5

50

Sekcja 4: 3-monochloropropano-1,2-diol (3-MCPD)

Środki spożywcze (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy (μg/kg)

4.1 4.2

Hydrolizowane białka roślinne (30) Sos sojowy (30)

20 20

Sekcja 5: Dioksyny i polichlorowane bifenyle o działaniu podobnym do dioksyn (31)

Najwyższe dopuszczalne poziomy Suma dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn (WHO-PCDD/F-PCBTEQ) (32)

Środki spożywcze

Suma dioksyn (WHOPCDD/F-TEQ) (32)


5.1

Mięso i produkty mięsne (z wyłączeniem jadalnych podrobów) następujących zwierząt (6) — bydło i owce — drób — świnie 3,0 pg/g tłuszczu (33) 2,0 pg/g tłuszczu (33) 1,0 pg/g tłuszczu (33) 6,0 pg/g tłuszczu (33) 4,0 pg/g świeżej masy 4,5 pg/g tłuszczu (33) 4,0 pg/g tłuszczu (33) 1,5 pg/g tłuszczu (33) 12,0 pg/g tłuszczu (33) 8,0 pg/g świeżej masy

5.2 5.3

Wątroba zwierząt lądowych, o których mowa w pkt 5.1 (6) i produkty z niej pochodzące Mięso ryb i produkty rybołówstwa oraz produkty z nich pochodzące, z wyłączeniem węgorza (25) (34). Najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do skorupiaków, z wyłączeniem brązowego mięsa kraba oraz mięsa z głowy i tułowia homara i innych podobnych dużych skorupiaków (Nephropidae i Palinuridae) Mięso z węgorza (Anguilla anguilla) i produkty z niego pochodzące Surowe mleko (6) i produkty mleczne (6), w tym masło

5.4 5.5

4,0 pg/g świeżej masy 3,0 pg/g tłuszczu (33)

12,0 pg/g świeżej masy 6,0 pg/g tłuszczu (33)

L 364/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2006

Najwyższe dopuszczalne poziomy Suma dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn (WHO-PCDD/F-PCBTEQ) (32)

Środki spożywcze

Suma dioksyn (WHOPCDD/F-TEQ) (32)

5.6 5.7

Jaja kurze i wyroby z jaj (6) Tłuszcz z następujących zwierząt: — bydło i owce — drób — świnie

3,0 pg/g tłuszczu (33)

6,0 pg/g tłuszczu (33)

3,0 pg/g tłuszczu 2,0 pg/g tłuszczu 1,0 pg/g tłuszczu 2,0 pg/g tłuszczu 0,75 pg/g tłuszczu 2,0 pg/g tłuszczu

4,5 pg/g tłuszczu 4,0 pg/g tłuszczu 1,5 pg/g tłuszczu 3,0 pg/g tłuszczu 1,5 pg/g tłuszczu 10,0 pg/g tłuszczu

5.8 5.9 5.10

Mieszane tłuszcze zwierzęce Oleje i tłuszcze roślinne Oleje ze zwierząt morskich (olej z ryb, olej z wątroby rybnej i oleje z innych morskich organizmów przeznaczone do spożycia przez ludzi)

Sekcja 6: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Środki spożywcze Najwyższe dopuszczalne poziomy (μg/kg świeżej masy)

6.1 6.1.1

Benzo(a)piren (35) Oleje i tłuszcze (z wyłączeniem masła kakaowego) przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do stosowania jako składnik w produktach spożywczych Mięso wędzone i produkty mięsne wędzone Mięso ryb wędzone i produkty rybołówstwa wędzone (25) (36) z wyłączeniem małży dwuskorupowych. Najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do wędzonych skorupiaków, z wyłączeniem brązowego mięsa kraba oraz mięsa z głowy i tułowia homara i innych podobnych dużych skorupiaków (Nephropidae i Palinuridae) Mięso ryb (24) (25), innych niż wędzone Skorupiaki, głowonogi, inne niż wędzone (26). Najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do skorupiaków, z wyłączeniem brązowego mięsa kraba oraz mięsa z głowy i tułowia homara i innych podobnych dużych skorupiaków (Nephropidae i Palinuridae) Małże (26) Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci (3) (29) Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym początkowe mleko dla niemowląt i mleko następne (8) (29) Produkty dietetyczne specjalnego przeznaczenia nego (9) (29), przeznaczone specjalnie dla niemowląt medycz2,0

6.1.2 6.1.3

5,0 5,0

6.1.4 6.1.5

2,0 5,0

6.1.6 6.1.7

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 364 POZ 5 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L364 - 68 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1888/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L364 - 66 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L364 - 64 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L364 - 57 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2007 w odniesieniu do manioku pochodzącego z Tajlandii

 • Dz. U. L364 - 44 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2449/96 i (WE) nr 2390/98 w odniesieniu do zarządzania niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku

 • Dz. U. L364 - 32 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L364 - 25 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L364 - 3 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L364 - 1 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L364 - 0 z 200620.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.