Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 364 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2007 w odniesieniu do manioku pochodzącego z Tajlandii

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 364 POZ 57

Strona 1 z 5
20.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 364/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1885/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2007 w odniesieniu do manioku pochodzącego z Tajlandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustanawiającym specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (3).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach wielostronnych negocjacji handlowych w Światowej Organizacji Handlu, Wspólnota zobowiązała się do ustanowienia kontyngentu taryfowego ograniczonego do 21 milionów ton produktów określonych kodami CN 0714 10 10, 0714 10 91 i 0714 10 99 pochodzących z Tajlandii w okresie czterech lat, w ramach którego należności przywozowe są zmniejszone do 6 %. Kontyngent ten musi zostać otwarty przez Komisję, która ma nim zarządzać.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4) stosuje się do pozwoleń na przywóz w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności zasady dotyczące wniosków, statusu wnioskodawców, jak również wydawania pozwoleń. W myśl tego rozporządzenia okres ważności pozwoleń upływa z ostatnim dniem obowiązywania kontyngentu taryfowego i stosuje się bez uszczerbku dla warunków dodatkowych lub odstępstw ustanowionych na mocy rozporządzeń sektorowych.

(6)

(2)

Konieczne jest utrzymanie systemu zarządzania, który zagwarantuje, że jedynie produkty pochodzące z Tajlandii będą mogły być przywożone z tytułu wymienionego kontyngentu. Z tego powodu wydanie pozwolenia na przywóz powinno nadal podlegać obowiązkowi okazania pozwolenia na wywóz wydanego przez władze tajlandzkie zgodnie ze wzorem przekazanym Komisji przez Tajlandię.

(7)

W świetle zdobytego doświadczenia i biorąc pod uwagę fakt, że koncesja wspólnotowa przewiduje całkowitą ilość 21 000 000 ton na cztery lata z maksymalną ilością roczną wynoszącą 5 500 000 ton, wskazane jest, aby zachować środki pozwalające ułatwić w niektórych warunkach wprowadzenie do swobodnego obrotu ilości produktów przekraczających ilości wskazane w pozwoleniach na przywóz, bądź zaakceptować przesunięcie w czasie ilości reprezentujących różnicę między liczbą znajdującą się w pozwoleniach na przywóz a mniejszą liczbą rzeczywiście przywiezioną.

(3)

Jako że przywozy rozpatrywanych produktów na rynek wspólnotowy były tradycyjnie zarządzane w ramach roku kalendarzowego, system ten powinien zostać zachowany. Należy w konsekwencji ustanowić kontyngent na rok 2007.

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie umowy, należy ustanowić system ścisłych i systematycznych kontroli, który uwzględni informacje znajdujące się na tajlandzkim pozwoleniu na wywóz oraz praktykę stosowaną przez władze tajlandzkie w odniesieniu do wydawania pozwoleń na wywóz.

(4)

Przywóz produktów objętych kodami CN 0714 10 10, 0714 10 91 i 0714 10 99 jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na przywóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) i z rozporządzeniem

(8)

Jeżeli wnioskowane ilości przekraczają ilości dostępne, należy przyjąć mechanizm zmniejszenia ilości, aby nie przekroczyć przewidzianej ilości rocznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 364 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L364 - 68 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1888/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L364 - 66 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L364 - 64 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L364 - 44 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2449/96 i (WE) nr 2390/98 w odniesieniu do zarządzania niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku

 • Dz. U. L364 - 32 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L364 - 25 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L364 - 5 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L364 - 3 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L364 - 1 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L364 - 0 z 200620.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.