Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 7
) Klasa 1.3. Sery Klasa 1.4. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła, itp.) Klasa 1.5. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.) Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone Klasa 1.7. Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich Klasa 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy, itp.)

2. ŚRODKI SPOŻYWCZE, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA — — — — — — — Klasa 2.1. Piwo Klasa 2.2. Naturalne wody mineralne i wody źródlane (zakończone) (1) Klasa 2.3. Napoje z ekstraktów roślinnych Klasa 2.4. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie Klasa 2.5. Naturalne gumy i żywice Klasa 2.6. Pasta musztardowa Klasa 2.7. Makarony


3. PRODUKTY ROLNE, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU II DO ROZPORZĄDZENIA — — — — — — — — Klasa 3.1. Siano Klasa 3.2. Olejki eteryczne Klasa 3.3. Korek Klasa 3.4. Koszenila (surowiec pochodzenia zwierzęcego) Klasa 3.5. Kwiaty i rośliny ozdobne Klasa 3.6. Wełny Klasa 3.7. Wiklina Klasa 3.8. Trzepany len

(1) Wyłącznie dla rejestracji i wniosków sprzed 31 marca 2006 r.

L 369/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III

23.12.2006

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/11

L 369/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

ZAŁĄCZNIK IV

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/13

ZAŁĄCZNIK V ODTWARZANIE SYMBOLI I OZNACZEŃ WSPÓLNOTY

1. SYMBOLE WSPÓLNOTY W WERSJI KOLOROWEJ I CZARNO-BIAŁEJ W przypadku stosowania symboli w wersji kolorowej można użyć kolorów podstawowych (Pantone) lub kolorów uzyskanych w drodze procesu czterobarwnego. Kolory bazowe zostały określone poniżej. Symbole Wspólnoty w systemie Panteon:

Symbole Wspólnoty w procesie czterobarwnym:

Symbole Wspólnoty w wersji czarno-białej:

L 369/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

2. SYMBOLE WSPÓLNOTY W NEGATYWIE Jeśli tło na opakowaniu lub etykiecie jest w ciemnym kolorze, symbole mogą zostać użyte w negatywie, z użyciem koloru tła opakowania lub etykiety.

3. KONTRAST Z BARWAMI W TLE W przypadku, gdy stosowany jest kolorowy symbol na kolorowym tle, co ogranicza czytelność, należy zastosować wokół symbolu okrąg dla wzmocnienia kontrastu z kolorami tła:

4. CZCIONKA Tekst należy drukować wielkimi literami przy użyciu czcionki Times Roman.

5. ZMNIEJSZANIE ROZMIARU Minimalny rozmiar symboli Wspólnoty to 15 mm średnicy.

6. „CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA” I SKRÓTY W JĘZYKACH WE Język WE ES CS DA DE ET EL EN FR IT Termin denominación de origen protegida chráněné označení původu beskyttet oprindelsesbetegnelse geschützte Ursprungsbezeichnung kaitstud päritolunimetus προστατευόμενη oνομασία προέλευσης protected designation of origin appellation d’origine protégée denominazione d’origine protetta Skrót DOP CHOP BOB g.U. KPN ΠΟΠ PDO AOP DOP

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Termin aizsargāts cilmes vietas nosaukums saugoma kilmės vietos nuoroda oltalom alatt álló eredetmegjelölés denominazzjoni protetta ta’ oriġini beschermde oorsprongsbenaming chroniona nazwa pochodzenia denominaćão de origem protegida chránené označenie pôvodu zaščitena označba porekla suojattu alkuperänimitys skyddad ursprungsbeteckning Skrót ACVN SKVN OEM DPO BOB CHNP DOP CHOP ZOP SAN SUB

L 369/15

Język WE LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

7. „CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE” I SKRÓTY W JĘZYKACH WE Język WE ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Termin indicación geográfica protegida chráněné zeměpisné označení beskyttet geografisk betegnelse geschützte geografische Angabe kaitstud geograafiline tähis προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη protected geographical indication indication géographique protégée indicazione geografica protetta aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde saugoma geografinė nuoroda oltalom alatt álló földrajzi jelzés indikazzjoni ġeografika protetta beschermde geografische aanduiding chronione oznaczenie geograficzne indicaćão geográfica protegida chránené zemepisné označenie zaščitena geografska označba suojattu maantieteellinen merkintä skyddad geografisk beteckning Skrót IGP CHZO BGB g.g.A. KGT ΠΓΕ PGI IGP IGP AĢIN SGN OFJ IĠP BGA CHOG IGP CHZO ZGO SMM SGB

L 369/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VI

23.12.2006

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/17

ZAŁĄCZNIK VII

L 369/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

ZAŁĄCZNIK VIII

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/19

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.