Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 373 POZ 51

Tytuł:

Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 373 POZ 51

Strona 1 z 33
27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/51

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/Rev.X, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów


Uzupełnienie 54: Regulamin nr 55

Przegląd 1

Rozszerzający obowiązujący tekst o: Serie 01 poprawek – data wejścia w życie: 16 września 2001 r. Sprostowanie 1 do serii 01poprawek, o którym mowa w powiadomieniu deponowanym C.N.602.2002.TREATIES-1 z dnia 13 czerwca 2002 r.

1.

1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin ustanawia wymogi, które muszą spełniać mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części, aby można je było uznać w skali międzynarodowej za wzajemnie zgodne. Niniejszy regulamin dotyczy urządzeń i części przeznaczonych dla: pojazdów silnikowych i przyczep przeznaczonych do tworzenia zestawu pojazdów1; pojazdów silnikowych i przyczep przeznaczonych do tworzenia pojazdów przegubowych1, gdzie obciążenie pionowe wywierane na pojazd silnikowy przez przyczepę nie przekracza 200 kN. Niniejszy regulamin dotyczy: znormalizowanych urządzeń i części określonych w ust. 2.3.; nieznormalizowanych urządzeń i części określonych w ust. 2.4.; nieznormalizowanych różnych urządzeń i części określonych w ust. 2.5.

1.2. 1.2.1. 1.2.2.

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

1

W rozumieniu przyjętym w Konwencji o Ruchu Drogowym (Wiedeń, 1968) art. 1, lit. (t) i (u).

L 373/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

2.1

„Mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części” oznaczają wszelkie elementy ramy, części nośnych nadwozia i podwozia pojazdu silnikowego oraz przyczepy, przy pomocy których są one sprzężone aby stworzyć zespół pojazdów lub pojazdy przegubowe. Należą do nich także części zamontowane na stałe lub odłączane, służące mocowaniu lub obsługiwaniu wyżej wymienionych urządzeń i części sprzęgających. Wymóg automatycznego sprzężenia jest spełniony, jeśli cofanie pojazdu ciągnącego względem przyczepy wystarczy do kompletnego sprzężenia, automatycznego zablokowania złącza i zasygnalizowania prawidłowego zaczepienia urządzeń blokujących bez interwencji z zewnątrz. W przypadku złączy typu hakowego, wymóg automatycznego sprzężenia jest spełniony, jeśli otwarcie i zamknięcie urządzenia zatrzaskującego odbywa się bez interwencji zewnętrznej, kiedy ucho dyszla wsuwane jest w hak.

2.2.

2.3.

Znormalizowane mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części są zgodne ze znormalizowanymi wymiarami i charakterystykami określonymi w niniejszym regulaminie. Są one zamienne w obrębie swojej klasy, niezależnie od producenta. Nieznormalizowane mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części nie są całkowicie zgodne ze znormalizowanymi wymiarami i charakterystykami określonymi w niniejszym regulaminie, lecz mogą być łączone ze znormalizowanymi urządzeniami sprzęgającymi i ich częściami w odpowiedniej klasie. Różne nieznormalizowane mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części nie są zgodne ze znormalizowanymi wymiarami i charakterystykami określonymi w niniejszym regulaminie i nie mogą być łączone ze znormalizowanymi urządzeniami sprzęgającymi i ich częściami. Należą do nich na przykład urządzenia nieodpowiadające żadnej z klas od A do L oraz T wyszczególnionych w ust. 2.6., takie jak przeznaczone do użytku w specjalnym transporcie ciężarowym oraz różne urządzenia zgodne z istniejącymi normami krajowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 373 POZ 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L373 - 280 z 200627.12.2006

    Regulamin nr 114 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. modułu poduszki powietrznej do zamiennego systemu poduszek powietrznych; II. zamiennego koła kierownicy wyposażonego w moduł poduszki powietrznej homologowanego typu; III. zamiennego systemu poduszek powietrznych innego niż zainstalowany w kole kierownicy.

  • Dz. U. L373 - 136 z 200627.12.2006

    Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M 3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej

  • Dz. U. L373 - 1 z 200627.12.2006

    Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.