Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 1

Tytuł:

Regulation No 49 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of compression-ignition (C.I.) and natural gas (NG) engines as well as positive-ignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with c.i. and ng engines and P.I. engines fuelled with lpg, with regard to the emissions of pollutants by the engine

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 1

Strona 1 z 106
27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/1

I

)awokząiwobo tsej ajcakilbup hcyrótk ,ytkA(

Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, a także pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki na gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapłonem napędzane gazem płynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z silnika Przegląd nr 3 zawierający: serię poprawek 01 - data wejścia w życie: 14 maja 1990 r. serię poprawek 02 - data wejścia w życie: 30 grudnia 1992 r. Sprostowanie nr 1 do serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.232.1992.TREATIES-32 z dnia 11 września 1992 r. Sprostowanie nr 2 do serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.353.1995.TREATIES-72 z dnia 13 listopada 1995 r. Sprostowanie nr 1 do przeglądu nr 2 (Errata – tylko w języku angielskim) Suplement nr 1 serii poprawek 02 - data wejścia w życie: 18 maja 1996 r. Suplement nr 2 serii poprawek 02 - data wejścia w życie: 28 sierpnia 1996 r. Sprostowanie nr 1 do suplementu nr 1 serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.426.1997.TREATIES-96 z dnia 21 listopada 1997 r. Sprostowanie nr 2 do suplementu nr 1 serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.272.1999.TREATIES-2 z dnia 12 kwietnia 1999 r. Sprostowanie nr 1 do suplementu nr 2 serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.271.1999.TREATIES-1 z dnia 12 kwietnia 1999 r. Seria poprawek 03 - data wejścia w życie: 27 grudnia 2001 r. Seria poprawek 04 - data wejścia w życie: 31 stycznia 2003 r.


L 375/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

1.

ZAKRES Niniejszy regulamin ma zastosowanie do emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych z silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, stosowanych do napędzania pojazdów silnikowych o prędkości projektowej powyżej 25 km/h, kategorii 1/ 2/ M1 o masie powyżej 3,5 tony, M , M , N , N oraz N .

2.

DEFINICJE I SKRÓTY Dla celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„cykl badania” oznacza ciąg punktów o określonej prędkości i momencie obrotowym, w których badany jest silnik w ustalonych (badanie ESC) lub w nieustalonych warunkach eksploatacji (badanie ETC, ELR); „homologacja silnika (rodziny silników)” oznacza homologację typu silnika (rodziny silników) w odniesieniu do poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych; „silnik Diesla” oznacza silnik pracujący na zasadzie zapłonu samoczynnego; „silnik gazowy” oznacza silnik zasilany gazem ziemnym (NG) lub gazem płynnym (LPG);

2.2.

2.3.

2.4.

„typ silnika” oznacza kategorię silników, które nie różnią się pod tak zasadniczymi względami, jak właściwości silnika określone w załączniku 1 do niniejszego regulaminu; „rodzina silników” oznacza grupowanie silników przez producentów, które pod względem konstrukcji, jak określono w załączniku 1 dodatek 2 do niniejszego regulaminu, mają podobne właściwości w zakresie emisji spalin; wszyscy członkowie rodziny muszą spełniać obowiązujące wymagania dotyczące wartości granicznych emisji zanieczyszczeń; „silnik macierzysty” oznacza silnik wybrany z rodziny silników w taki sposób, że jego właściwości w zakresie emisji zanieczyszczeń są właściwościami reprezentatywnymi dla tej rodziny silników;

2.5.

2.6.

.38 rn menimaluger z eindogz enawogolomoh ąs eż ,meineżezrtsaz z ,menimaluger myzsjeinin z eindogz ijcagolomoh ąjageldop ein 2M i 2N ,1N iirogetak hcywokinlis hcadzajop w enawytsyzrokyw ikinliS

.)2.dnemA/1.veR/87/92.PW/SNART( )3.E.R( wódzajop ywodub eiwarps w ijculozer jenocilondeju od 7 ukinzcąłaz w jenawoinifedZ

3

2

1

3

2

/1 /2

27.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 631 z 200627.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 343 z 31.12.2003)

 • Dz. U. L375 - 593 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep

 • Dz. U. L375 - 515 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L375 - 233 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.