Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 233

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 233

Strona 1 z 130
.r 5002 ainteiwk 4 :eicyż w aicśjew atad – kewarpop 50 iires od 5 tnemelpuS .r 4002 akinreizdźap 4 aind z 1-SEITAERT.4002.8301.N.C azsuiratyzoped ijcakifyton ecąjageldop kewarpop 50 iires od 3 einawotsorpS .r 4002 ainpreis 21 :eicyż w aicśjew atad – kewarpop 50 iires od 4 tnemelpuS .r 4002 ogetul 72 :eicyż w aicśjew atad – kewarpop 50 iires od 3 tnemelpuS .r 3002 ain śezrw 2 aind z 1-SEITAERT.3002.388.N.C azsuiratyzoped ijcakifyton ecąjageldop kewarpop 50 iires od 2 einawotsorpS .r 2002 ogetul 8 aind z 1-SEITAERT.2002.111.N.C azsuiratyzoped ijcakifyton ecąjageldop kewarpop 50 iires od 1 einawotsorpS .r 2002 ogetul 12 :eicyż w aicśjew atad – kewarpop 50 iires od 2 tnemelpuS .r 1002 ainśezrw 21 :eicyż w aicśjew atad – kewarpop 50 iires od 1 tnemelpuS .r 1002 acram 92 :eicyż w aicśjew atad – kewarpop 50 iireS :o tsket ycąjuząiwobo acąjazrezszoR


Aktualizacja 3

27.12.2006

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/233

ECE/324 Rev.1/Add.82/Rev.3 E/ECE/TRANS/505 L 375/234 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Regulamin nr 83 strona 2 1. 1.1. 1.1.1. ZAKRES Niniejszy regulamin ma zastosowanie do: /

1

27.12.2006

Emisji spalin w normalnej i w niskiej temperaturze otoczenia, emisji par, emisji gazów ze skrzyni korbowej, trwałości urządzeń ograniczających zanieczyszczenia oraz pokładowych systemów diagnostycznych (OBD) dla pojazdów silnikowych wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym, posiadających co najmniej 4 koła. Emisji spalin, trwałości urządzeń ograniczających zanieczyszczenia i pokładowych systemów diagnostycznych (OBD) dla pojazdów kategorii M i N wyposażonych w silniki wysokoprężne, posiadających co najmniej 4 koła i masę maksymalną nieprzekraczającą 3500 kg. Emisji spalin w normalnej i w niskiej temperaturze otoczenia, emisji par, emisji gazów ze skrzyni korbowej, trwałości urządzeń ograniczających zanieczyszczenia oraz pokładowych systemów diagnostycznych (OBD) dla pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym (HEV) wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym, posiadających co najmniej 4 koła. Emisji spalin, trwałości urządzeń ograniczających zanieczyszczenia i pokładowych systemów diagnostycznych (OBD) dla zaliczanych do kategorii M i N pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym (HEV), wyposażonych w silniki wysokoprężne oraz posiadających co najmniej 4 koła i masę maksymalną nieprzekraczającą 3500 kg. Nie ma on zastosowania do: pojazdów o masie maksymalnej poniżej 400 kg oraz pojazdów o maksymalnej prędkości projektowej poniżej 50 km/h; pojazdów o masie własnej nieprzekraczającej 400 kg, jeżeli są przeznaczone do przewozu pasażerów, lub 550 kg, jezeli są przeznaczone do przewozu towarów, oraz o maksymalnej mocy silnika nieprzekraczającej 15 kW.

1 1 1 1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

-

1.1.6.

Na wniosek producenta, homologacja typu przyznana na mocy niniejszego regulaminu może być rozszerzona z pojazdów kategorii M i N wyposażonych w silniki wysokoprężne, które już otrzymały homologację, na pojazdy kategorii M i N , o masie odniesienia nieprzekraczającej 2840 kg i spełniającej warunki pkt 7 (rozszerzenie homologacji). Pojazdy kategorii N wyposażone w silniki wysokoprężne lub w silniki o zapłonie iskrowym napędzane gazem płynnym (LPG) lub ziemnym (NG) nie podlegają

1 2 1 1 2

1.1.7.

1

/ Kategorie pojazdu określono w skonsolidowanym tekście rezolucji dotyczącej budowy pojazdów (R.E.3), załącznik 7 (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend2).

27.12.2006

PL

E/ECE/324 Rev.1/Add.82/Rev.3 E/ECE/TRANS/505 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 375/235 Regulamin nr 83 strona 3

niniejszemu regulaminowi, jeżeli posiadają homologację typu udzieloną zgodnie z regulaminem nr 49 z ostatnimi zmianami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 233 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 631 z 200627.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 343 z 31.12.2003)

 • Dz. U. L375 - 593 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep

 • Dz. U. L375 - 515 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L375 - 1 z 200627.12.2006

  Regulation No 49 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of compression-ignition (C.I.) and natural gas (NG) engines as well as positive-ignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with c.i. and ng engines and P.I. engines fuelled with lpg, with regard to the emissions of pollutants by the engine

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.