Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 593

Tytuł:

Regulamin nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 593

Strona 1 z 13
27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/593

Regulamin nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep 1. ZAKRES Niniejszy regulamin dotyczy nowych kół zapasowych przeznaczonych do pojazdów kategorii M , M G, O i O 1/. Nie stosuje się on do kół będących częścią oryginalnego wyposażenia ani do kół zapasowych producenta, zdefiniowanych w ppkt. 2.3. i 2.4.1. Nie stosuje się także do „kół specjalnych", zdefiniowanych w ppkt. 2.5., które nadal podlegają homologacji krajowej. Niniejszy regulamin zawiera wymogi dotyczące produkcji i instalacji kół. 2. DEFINICJE Do celów niniejszego regulaminu: „koło” oznacza obracający się element nośny znajdujący się między oponą a osią. Zwykle składa się z dwóch głównych części: a) b) obręczy, tarczy koła.


2 1 1 1

2.1.

Obręcz i tarcza koła mogą być scalone, zamontowane na stałe lub zdejmowane; 2.1.1. 2.1.2. „koło tarczowe” oznacza trwałe połączenie obręczy i tarczy koła; „koło ze zdejmowaną obręczą” oznacza koło zbudowane w sposób umożliwiający mocowanie zdejmowanej obręczy na tarczy koła; „obręcz” oznacza część koła, na którą zakładana jest i na której wspiera się opona; „tarcza koła” oznacza część koła będącą elementem nośnym znajdującym się między osią i obręczą; „typ koła” oznacza kategorię kół nieróżniących się pod następującymi istotnymi względami: producent koła,

2.1.3. 2.1.4.

2.2.

2.2.1.

_____________ 1/ Kategorie M i O zdefiniowano w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

TRANS/WP.29/2005/46

L 375/594 s. 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.3.

oznaczenie rozmiaru koła lub obręczy (według ISO 3911:1998), zastosowane materiały, otwory do montażu koła, maksymalna nośność, maksymalne zalecane ciśnienie wewnętrzne, metoda produkcji (spawane, kute, odlewane,…); „koła oryginalne” oznaczają koła, których montaż w danym modelu pojazdu podczas produkcji pojazdu został autoryzowany przez producenta pojazdu; „koła zapasowe” oznaczają koła przeznaczone do zastąpienia kół oryginalnych w okresie eksploatacji pojazdu. Koła zapasowe mogą należeć do jednej z poniższych kategorii: „koła zapasowe producenta pojazdu” oznaczają koła dostarczone przez producenta pojazdu, „identyczne koła zapasowe” oznaczają koła wyprodukowane przy użyciu tych samych urządzeń produkcyjnych i materiałów, co urządzenia produkcyjne i materiały użyte do produkcji kół zapasowych dostarczonych przez producenta pojazdu. Różnią się od kół zapasowych producenta pojazdu jedynie brakiem znaku handlowego producenta pojazdu i numeru części, „repliki” oznaczają koła będące replikami kół zapasowych producenta pojazdu, wyprodukowane jednakże przez producenta niebędącego dostawcą producenta pojazdu zaopatrującym go w odnośne koła. Pod względem budowy (zasadniczy obrys, wymiary, odsadzenie obręczy, typ i jakość materiału itd.) i okresu użyteczności w pełni odpowiadają kołom zapasowym producenta pojazdu, ”zgodne sprzętowo koła zapasowe„ oznaczają koła wyprodukowane przez producenta niebędącego dostawcą producenta pojazdu zaopatrującym go w odnośne koła. Pod względem budowy, odsadzenia obręczy, oznaczenia obręczy, rozstawu śrub mocujących i średnicy montażowej piasty koła odpowiadają kołu oryginalnemu, mogą jednak różnić się pod względem obrysu koła, zastosowanych materiałów itd.; „koła specjalne” oznaczają koła niebędące kołami oryginalnymi i niespełniające kryteriów dotyczących kół opisanych w ppkt. 2.4. (na przykład koła o innej szerokości lub średnicy obręczy); „odsadzenie obręczy” oznacza odległość od czoła powierzchni mocującej tarczy do linii środkowej obręczy (może to być wartość dodatnia, jak na rys. 1 poniżej, zerowa lub ujemna);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 593 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 631 z 200627.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 343 z 31.12.2003)

 • Dz. U. L375 - 515 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L375 - 233 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

 • Dz. U. L375 - 1 z 200627.12.2006

  Regulation No 49 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of compression-ignition (C.I.) and natural gas (NG) engines as well as positive-ignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with c.i. and ng engines and P.I. engines fuelled with lpg, with regard to the emissions of pollutants by the engine

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.