Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 631

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 343 z 31.12.2003)

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 631

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/631

Sprostowanie Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 31 grudnia 2003 r.; Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118) W załączniku III wprowadza się następujące zmiany: 1) Wzory dokumentów SAD w zmienianym załączniku 31 zastępuje się następującymi


wzorami:

L 375/632

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/633

L 375/634

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/635

L 375/636

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/637

L 375/638

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/639

L 375/640

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/641

L 375/642

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/643

L 375/644

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/645

L 375/646

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/647

L 375/648

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

2)

Wzory dokumentów SAD w zmienianym załączniku 32 zastępuje się następującymi

wzorami:

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/649

L 375/650

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/651

L 375/652

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/653

L 375/654

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/655

L 375/656

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/657

3)

Wzory dokumentów SAD w zmienianym załączniku 33 zastępuje się następującymi

wzorami:

L 375/658

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/659

L 375/660

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/661

L 375/662

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/663

L 375/664

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/665

L 375/666

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/667

L 375/668

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/669

L 375/670

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/671

L 375/672

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/673

L 375/674

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

4)

Wzory dokumentów SAD w załączniku 34 zastępuje się następującymi wzorami:

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/675

L 375/676

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/677

L 375/678

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/679

L 375/680

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/681

L 375/682

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 375 POZ 631 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 593 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep

 • Dz. U. L375 - 515 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L375 - 233 z 200627.12.2006

  Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

 • Dz. U. L375 - 1 z 200627.12.2006

  Regulation No 49 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of compression-ignition (C.I.) and natural gas (NG) engines as well as positive-ignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with c.i. and ng engines and P.I. engines fuelled with lpg, with regard to the emissions of pollutants by the engine

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.