Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 70

Strona 1 z 40
L 383/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2006 r.

28.12.2006

dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/951/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, — uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami wymienionymi powyżej (1) oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. (1) PROCEDURA

brytyjskiego ośrodka analitycznego Broadband Stakeholders Group, zawarte w piśmie z dnia 13 maja 2005 r. firmy BT, zawarte w piśmie z dnia 18 maja 2005 r. firmy Cable and Wireless Group plc („firma Cable and Wireless”), zawarte w piśmie z dnia 29 czerwca 2005 r. Communications Management Association (Stowarzyszenie Zarządzania Łącznością), zawarte w piśmie z dnia 30 marca 2005 r. firmy Easynet Group Plc („firma Easynet”), zawarte w piśmie z dnia 3 maja 2005 r. firmy Gamma Telecom Ltd, zawarte w piśmie z dnia 1 grudnia 2005 r. firmy Hutchinson Network Services UK Ltd („firma Geo”), zawarte w piśmie z dnia 6 maja 2005 r. firmy Global Crossing Ltd, zawarte w piśmie z dnia 6 maja 2005 r. firmy GVA Grimley, zawarte w piśmie z dnia 27 kwietnia 2005 r. firmy Kingston Communications Plc, zawarte w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. firmy NTL Group Ltd, zawarte w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. firmy Telewest Broadband Ltd, zawarte w piśmie z dnia 28 kwietnia 2005 r. firmy Thus Plc, zawarte w piśmie z dnia 4 maja 2005 r. UK Competitive Telecommunications Association („stowarzyszenie UKCTA”, Stowarzyszenie Konkurencyjnej Telekomunikacji w Zjednoczonym Królestwie), zawarte w piśmie z dnia 25 kwietnia 2005 r. firmy Vanco Ltd, zawarte w piśmie z dnia 19 kwietnia 2005 r. firmy Viatel (UK) Ltd, zawarte w piśmie z dnia 6 lipca 2005 r.

— — — — — — — — — —

W dniu 17 lutego 2004 r. Komisja otrzymała skargę firmy Vtesse Networks Ltd („firma Vtesse”), operatora telekomunikacyjnego działającego w Zjednoczonym Królestwie, dotyczącą rzekomego preferencyjnego opodatkowania firmy BT plc („firma BT”), głównego operatora telekomunikacyjnego w Zjednoczonym Królestwie. Pismem z dnia 19 stycznia 2005 r. Komisja poinformowała władze Zjednoczonego Królestwa, że podjęła względem odnośnego środka decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE („decyzja o wszczęciu postępowania”). Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 12 marca 2005 r. (2) Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących rozpatrywanego środka. Po przedłużeniu terminu władze Zjednoczonego Królestwa odpowiedziały na wezwanie do przedstawienia uwag, zawarte w decyzji o wszczęciu postępowania, pismem z dnia 4 kwietnia 2005 r. Komisja otrzymała uwagi od następujących zainteresowanych stron: — firmy AboveNet Communications UK Ltd („firma AboveNet”), zawarte w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. zespołu zadaniowego Altnet, zawarte w piśmie z dnia 2 maja 2005 r.

(2)

(3)

(4)

— —

(1) Dz.U. C 62 z 12.3.2005, str. 10. (2) Patrz przypis 1.

28.12.2006 —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/71

firmy Vtesse, która przedstawiła uwagi i dodatkowe informacje w pismach oraz wiadomościach e-mail z: 28 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L383 - 67 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214) (1)

 • Dz. U. L383 - 61 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji Z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224) (1)

 • Dz. U. L383 - 53 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972) (1)

 • Dz. U. L383 - 21 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Belgię na rzecz ABX Logistics (nr C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4447) (1)

 • Dz. U. L383 - 16 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa – Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268) (1)

 • Dz. U. L383 - 1 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.