Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 1

Strona 1 z 6
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2 (2006/981/WE)

L 385/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY


TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

100

Dochody z opłat i należności

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Uwagi Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/3

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

L 385/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 3 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

300

Wkład państw trzecich

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/5

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 1100

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66. 1101 Dodatki rodzinne

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII. 1102 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. 111 1110 Inny personel Personel pomocniczy

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

L 385/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 1 (ciąg dalszy)

1111

Personel miejscowy

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

30 000

30 000

30 000

30 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu miejscowego. 1112 Członkowie personelu tymczasowego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.